PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ I (VÝZVA 47)


Školte s námi a získejte administraci projektu ZDARMA

Nezávazný návrh spolupráce


PODPOROVANÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

 • MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 • JAZYKY

Oblíbená témata

Témata si můžete vybrat jakékoli a mohou být kombinovány z různých oblastí kurzů. Vzdělávací plán Vám rádi pomůžeme sestavit.

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • AKADEMIE MISTRŮ
 • LEADERSHIP
 • OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
 • MANAŽERSKÁ AKADEMIE
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SIUACÍ
 • MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
 • PROCESNÍ MANAGEMENT
 • TIME MANAGEMENT
 • INTERNÍ AUDITOR
 • PROJEKOVÉ ŘÍZENÍ PRINCE2®
 • ASERTIVITA A ZVLÁDÁNÍ STRESU
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI
 • ŘÍZENÍ ZMĚN
 • VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
 • více kurzů

TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PODMÍNKY PROJEKTU

 • Příjem žádostí: ukončen
 • Realizace vzdělávání: 1. 3. 2024 až 31. 5. 2026
 • Výzva je určena pro: malé, střední, velké podniky.
 • Minimální rozsah účasti na kurzech: 40 hodin / osoba
 • Maximální rozsah účasti na kurzech: 160 hodin / osoba
 • Velikost projektu: 1 000 000,- Kč až 6 000 000,- Kč
 • Maximální rozsah kurzu: 150 lekcí
 • Podporování jsou zaměstnanci: HPP
 • Minimální počet zaměstnanců na HPP: cca od 20 osob
 • Hodnotí se: počet zaměstnanců ve věku 55+, počet celkově zapojených zaměstnanců, ekonomičnost projektu

FINANCOVÁNÍ

 • Forma financování: půlročně ex post z de minimis
 • Způsob financování: fixní částka za každou osobu-hodinu
 • Dotace na vzdělávání: 321,95 Kč / osobo-hodina
 • Dotace na mzdu: 272,13 Kč / osobo-hodina
 • Výše proplacené dotace: 76,735 %


ČASTÉ DOTAZY

 • Co když o dotaci zažádáme, schválí nám ji, ale nakonec se rozhodneme ji nevyužít?
 • Nevadí, pokud dotaci odmítnete, prostředky se uvolní pro projekty, na které finance v prvním kole nezbyly. Bude stačit jeden podpis, abychom vaši žádost oficiálně ukončili. Tím je proces z vaší strany ukončený.
 •  
 • Co když dotaci začneme čerpat, ale nevyužijeme ji celou?
 • Nevadí, finance dostanete jen za to, co jste reálně využili. Nemusíte nic vracet. Finance, které Vám byli přislíbené, ale nevyužijte je v plné výši, se uvolní pro projekty, na které v prvním kole nezbyla alokace výzvy.
 •  
 • Co když se v průběhu času změní naše požadavky na kurzy apod.
 • I v průběhu realizace projektu je možné provádět změny. Je potřebné dodržet podmínky, např. nenavýšit již schválený rozpočet apod. Snížit hodnotu projektu nebo nevyužít všechny finance je možné, viz. bod výše.
 •  
 • Co když se nám v průběhu času změní personální obsazení z důvodů změn, fluktuace, propouštění apod.?
 • Můžete je nahradit jinými zaměstnanci. Pokud nebudete mít náhradníky, poníží se projekt poměrově nižšímu počtu zaměstnanců.
 •  
 • Co když nebudeme projekt stíhat zrealizovat?
 • Na realizaci je až 24 měsíců a přesto je možné žádat o prodloužení. Pokud projekt i tak nedočerpáte, platí body výše.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE S FOCUS PEOPLE