Focus Play


Webináře

Webináře jsou určeny pro online vzdělávání, školení, konzultace a prezentace. Pomocí audiovizuální techniky, kterou disponuje v současné době každý mobilní telefon nebo notebook, je to snadná cesta ke vzdělání. Z pohodlí Vašeho domova, práce či z jakéhokoli koutu světa, jste ihned propojeni s lektorem či konzultantem. Každý webinář probíhá v živém spojení s lektorem. Je však na Vás, zda se webináře zúčastníte jen jako pozorovatel nebo se zapojíte naplno s Vaší webkamerou i mikrofonem. Věříme, že si v dnešní hektické době tento způsob kurzů oblíbíte. Nabídku našich webinářů pravidelně aktualizujeme a vylepšujeme.

Jak se na webinář přihlásím?

 • Je to jednoduché !
 • Vyberte si webinář, který Vás zajímá
 • Vyplňte objednávku
 • Zašleme Vám jednoduchý manuál, jak se na webinář připojit
 • Je na Vás, zda se webináře zúčastníte jen jako pozorovatel nebo se zapojíte naplno s Vaší webkamerou i mikrofonem

Technické požadavky

 • Notebook či PC s webkamerou a mikrofonem
 • Možný je i mobilní telefon
 • Doporučujeme sluchátka s mikrofonem
 • Webinář můžete absolvovat z jakékoli země
 • Stabilní připojení k internetu (1 Mb/s a více)
 • E-mailovou adresu, na kterou Vám zašleme pokyny k připojení

BLÍŽÍCÍ SE WEBINÁŘE


Leadership

V kurzu Leadership si povíme o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Kurz Leadership Vás naučí jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontrolovat výsledky. Kurz Leadership je určen i pro stávající vedoucí, kteří se chtějí zdokonalit ve své profesi. Více o webináři


Účetní a daňové novinky 2021

Získáte znalosti a dovednosti nejen o současných trendech v době COVID, ale také to, co všechno se za uplynulé období změnilo. Na školení daňové novinky 2021 se dozvíte shrnutí základních změn z rozsáhlé novely daňového řádu pro rok 2021 a také všechny souvislosti s COVID, jako jsou způsoby zachycení dotací, bonusů, prominutí, odkladů, poukazů vyvolaných koronakrizí, shrnutí „kompenzačních bonusů“, dopadů Antivirus, COVID – nájemné, odložených plateb pojištění, odkladů plateb nájemného, odkladů splátek úvěrů a spousty dalších zajímavostí. Více o webináři


ONLINE KURZ AUTOCAD

Na online kurzu AutoCAD Vás naučíme, jak profesionálně a efektivně vytvářet výkresy. Seznámíte se s pracovním prostředím programu AutoCAD, naučíte se efektivně kreslit, používat nástroje, základy kótování, nastavovat hladiny výkresu a v neposlední řadě tisknout výkresy. Kurz je veden interaktivní formou certifikovaným lektorem “AutoCAD Certified Professional”. Lektor je po celou dobu k dispozici účastníkům pro případ individuálních dotazů. Více o webináři


FMEA 2019

S napětím, zvědavostí či obavami očekáváte, co přinesla harmonizace analýzy rizik FMEA? Již před několika lety začala sdružení VDA i AIAG řešit, jak udělat jednotnou analýzu FMEA. A konečně tady máme finální verzi, několikrát odkládanou! Pojďme se podívat, jaké hlavní změny jsou pro naši praxi připraveny. Jak už to tak bývá, něco se povedlo, něco už méně…. Více o webináři


MS Excel mírně pokročilý

Ovládáte běžné nástroje Excelu a chcete se dozvědět o dalších možnostech, které tento komplexní program nabízí? Ukážeme si nástroje pro zautomatizování a zefektivnění práce. Určitě přitom neopomeneme kontingenční tabulky a logické a vyhledávací funkce. Kurz Excel mírně pokročilý je určen pro účastníky, kteří již ovládají základy práce v MS Excel. Účastníci kurzu se naučí vytvářet vzorce a využívat funkce k výpočtům. Více o webináři


Kreativní řešení problému

Jsme stále více nuceni pohotově se přizpůsobovat měnící se struktuře daného oboru, což sebou nese potřebu měnit navyklé stereotypy chování. V návaznosti na tyto potřeby, si stále více lidí uvědomuje potřebu rozvíjet tvůrčí myšlení. Co to ale takové „tvůrčí myšlení“ je? Kreativita je nejdůležitější zbraň mozku v nejistém světě. Namísto pravidel, potřebujeme schopnost být aktivní a reagovat flexibilně a originálně – to vše volá po kreativitě. Více o webináři


Motivace nové generace zaměstnanců

Nová generace zaměstnanců má zcela jiné představy o vyvážení pracovního a soukromého života, pracovním prostředí, motivaci apod. To znamená, že pokud firmy budou chtít získat a udržet kvalitní zaměstnance generace Z, a zároveň zachovat loajalitu a motivaci zaměstnanců generací XY, budou muset k zaměstnancům a práci s nimi přistupovat jinak. Více o webináři


Jak motivovat jednotlivce i týmy v roli manažera, vedoucího

Jak sestavit efektivní motivační plán, který pracuje se stimuly jednotlivců? Jak používat vnitřní a vnější motivaci? Jak pochopit specifickou, individuální motivaci v praxi, jak vést zaměstnance k překonávání bariér? Kurz rozvíjí schopnost efektivně namotivovat zaměstnance i celé pracovní týmy. Více o webináři


Řešení konfliktních situací

Konflikty v práci i doma na home office jsou pro nás většinou velmi stresující a jsou hrozbou pro naši výkonnost a pohodu. Když se neřeší, dokáží vztahy nebo pracovní týmy rozložit a nakonec v něm zůstanou jen ti, kteří si nedokáží najít práci jinde. Ostatní odejdou. Říká se, že až polovinu pracovního času věnujeme situacím tak či onak spjatým s mezilidskými vztahy. I s konfliktními kolegy a lidmi je tedy důležité komunikovat efektivně. Více o webináři


Vytýkací a propouštěcí rozhovory

Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení (manažeři, podnikatelé, …) se při své praxi setkávají s problematikou konstruktivní kritiky, vytýkání a v neposlední řadě i nutností vysvětlení důvodů propuštění svých podřízených. Potřebují nalézt optimální a citlivé řešení v problematických a vypjatých situacích tak, aby nedošlo k vytvoření demotivujícího pracovního prostředí nebo k dotčení lidské důstojnosti. Více o webináři


Vymáhání pohledávek

Máte komplikované klienty, kteří Vám dluží peníze? Naučte se efektivně vymáhat pohledávky po telefonu. Program vás seznámí s hlavními zásadami a podmínkami úspěšného vymáhání pohledávek a zároveň rozšíří vaše dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti využívání různých vyjednávacích taktik pro zvýšení efektivity jednání. Cílem programu je také naučit účastníky používat vhodné formy pro argumentaci a efektivní metody pro zvládání námitek. Více o webináři


AGILE SCRUM FOUNDATION WORKSHOP

Scrum je jedním z nejpopulárnějších agilních přístupů. Cílem workshopu je procvičit si přístupy nejlepší praxe z vybraných oblastí agilní metody Scrum. Pro získaní maximálního přínosu od workshopu je žádoucí, aby účastníci měli základní přehled o agilních metodikách Scrum.Více o webináři


ITIL® 4

Kurz ITIL® 4 je mezinárodně uznávaná metodika pro řízení IT služeb (IT Sevice Management). Extrahuje a spojuje do komplexního uceleného rámce to nejlepší ze všech aktuálních světově uznávaných rámců, praktických doporučení, metod a způsobů práce. Oproti předchozí verzi příchodem ITIL 4 na trh mají organizace možnost pružněji reagovat i přejít na nové způsoby práce, které přináší moderní digitální svět. Více o webináři


PRINCE2®

Cílem online kurzu PRINCE2® je naučit Vás používat v praxi osvědčené principy projektového řízení v celém životním cyklu projektu. Hlavním přínosem kurzu je dosáhnout procesní vyspělosti prostřednictvím standardizace postupů projektového řízení. Kurz PRINCE2® je otevřen široké skupině zájemců, je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně a úspěšně realizovat své plány – projekty. Více o webináři


Prohlédněte si naši kompletní nabídku

KURZY OD FOCUS PEOPLE