Motivace nové generace zaměstnanců


O webináři

Ve firmách se setkávají zástupci různých generací (pro zjednodušení se používá např. charakteristiky generace XYZ). Každá z generací má trochu jiný přístup k životu, zaměstnání, kariéře, který je dán jejich rozdílnými životními zkušenostmi, ale i rozdílnou životní úrovní, do níž se narodili. Abychom si udrželi loajalitu a motivaci všech generací, musí být i přístup manažerů a personalistů k zástupcům generací XYZ odlišný. Demotivace a fluktuace ve firmách je často dána tím, že TOP manažeři generace X řídí zaměstnance generace Z (mileniály). V roce 2025 mají mileniálové a jejich potomci („i-generation“) tvořit 75% zaměstnanců.

Tato generace má zcela jiné představy o vyvážení pracovního a soukromého života, pracovním prostředí, motivaci apod. To znamená, že pokud firmy budou chtít získat a udržet kvalitní zaměstnance generace Z, a zároveň zachovat loajalitu a motivaci zaměstnanců generací XY, budou muset k zaměstnancům a práci s nimi přistupovat jinak.

Cíl webináře

Kurz Personalistika pro mileniály Vám pomůže se na komunikaci a motivaci generací XYZ lépe připravit. Ukáže Vám, v čem jsou přístupy a postoje zaměstnanců od generace X po mileniály jiné, proč tomu tak je, jaké jsou jejich priority, potřeby, a proč na jednotlivé generace nefungují stejné motivační nástroje. Ukážeme si příklady firem, které jsou v motivaci více generací úspěšné, i to, jak lze tyto principy přenést do jiných, zavedených firem. Řekneme si, jak se budou muset změnit vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení, jak se bude muset změnit systémy náboru, rozvoje, odměňování, aby firmy uměly motivovat a udržet zaměstnance všech generací. A dotkneme se i budování vztahů se zaměstnanci (i potenciálními) prostřednictvím sociálních médií.

Obsah

 • Klíčové trendy ve společnosti a podnikání
 • Postoje, priority, motivace generací XYZ
 • Vliv firemní kultury na jednotlivé generace
 • Personální procesy – jak nabírat, zaškolovat, rozvíjet, zapojovat, motivovat zástupce generací XYZ
 • Úprava personálních procesů
 • Vyšší flexibilita zaměstnanců konkrétnímu typu
 • Maximalizace potenciálu
 • Komunikace se stávajícími i potenciálními zaměstnanci generací XYZ
 • Sociální média, technologie
 • Změna stylu řízení, dopady na nižší a střední management
 • Dopady digitálních technologií na roli, kompetence a motivaci zaměstnanců
 • Postoje jednotlivých generací XYZ
 • Jak nastavit systémy práce s lidmi, aby byla firma zajímavá pro mileniály
 • Dobré a špatné příklady

Harmonogram

  Rozsah 2 dny

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

Přihlaste se ještě dnes!

1 osoba   |   8.6. – 9.6.2021   |   2 190,- Kč bez DPH   |   

Firemní online kurz   |   14 900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2011 se specializací

 • Strategický management, balanced scorecards, modré oceány, EFQM
 • Strategie digitalizace a automatizace, audit digitální připravenosti
 • Mapování a optimalizace firemních procesů
 • Štíhlá filozofie, štíhlá výroba, logistika, administrativa
 • Budování firemní kultury, spirálový management
 • Nastavování a zlepšování personálních procesů
 • Týmová spolupráce
 • Change management, projektové řízení
 • KAIZEN, neustálé zlepšování

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Štíhlá výroba
 • Firemní strategie
 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Auditor a lektor logistiky
 • Manažer jakosti
 • Certified Euro Coordinator
 • Project Portfolio Management
 • CIMA/NIMA – A
 • Řízení lidských zdrojů
 • Týmová práce (Autonomní týmy)
 • E-Business
 • Marketingový plán
 • Business with EU countries

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů