LEADERSHIP


O webináři

Leadership je nástroj, jak zvládnout svou novou roli v práci po svém povýšení aneb co mě čeká, když se stanu leadrem. V kurzu Leadership si povíme o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Školení Leadership Vás naučí jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontrolovat výsledky. Kurz Leadership je určen i pro stávající vedoucí, kteří se chtějí zdokonalit ve své profesi.

Obsah

 • Manažer vs. leader
 • Role a kompetence správného leadera
 • Způsoby vedení lidí
 • Situační vedení lidí
 • Delegování – nástroj řízení
 • Zpětná vazba – hodnocení plnění úkolů
 • Motivační nástroje
 • Efektivní komunikace leadera
 • Asertivita a manažerské vyjednávání
 • Zvládání konfliktních situací na pracovišti

Harmonogram

  První den webináře

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

  Druhý den webináře

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

Přihlaste se ještě dnes!

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1998 se specializací

 • Efektivní komunikace, řešení konfliktních situací a asertivita
 • Manažerská komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Profesionální telefonická komunikace a prodej po telefonu
 • Vedení lidí a motivace zaměstnanců, hodnotící, vytýkací a uvolňovací rozhovory
 • Prodejní dovednosti a vyjednávání; jednání se zákazníkem v obtížných situacích
 • Program – mistři/vedoucí provozu; program – obchodní zástupce

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Projekt leadership
 • Management Skills Seminar
 • Vedení lidí, motivace a hodnocení
 • Koučování
 • Profesionální služby
 • Telesales akademie
 • Kurz týmové spolupráce
 • Prezentační dovednosti
 • Efektivní telefonování
 • Hodnotící a uvolňovací rozhovory
 • Úspěšný management změny
 • Interní lektorská akademie
 • Obchodní dovednosti

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů