FMEA 2019


O webináři

S napětím, zvědavostí či obavami očekáváte, co přinesla harmonizace analýzy rizik FMEA? Již před několika lety začala sdružení VDA i AIAG řešit, jak udělat jednotnou analýzu FMEA. A konečně tady máme finální verzi, několikrát odkládanou! Pojďme se podívat, jaké hlavní změny jsou pro naši praxi připraveny. Jak už to tak bývá, něco se povedlo, něco už méně… Praxe ukáže, jakým směrem se budeme vydávat. Nezapomeňte na to, že hlavním cílem není krásná papírová práce, ale bezproblémový produkt sloužící spokojenému zákazníkovi!!!


Obsah

 • Obecně o rizicích a jejich hodnocení
 • Obecně o hledání příčin a použitelných metodách
 • Princip FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • Stanovení cíle analýzy
 • Analýza produktů a procesů pomocí modelu
 • Určení konkrétních vad návrhu, produktu nebo procesu
 • Hodnocení vad ve třech kritériích
 • Vytvoření škál pro hodnocení kritérií
 • Způsoby volby nápravných opatření
 • Hodnocení možných důsledků nápravných opatření
 • Formy realizace nápravných opatření
 • Důležitost strategického přístupu
 • Účast a zapojování pracovníků do řešení
 • Meziútvarově úspěšné zpracovávání problémů
 • Základy týmové práce a moderování
 • Hodnocení FMEA – analýzy samotné

Přehled verze 2019

 • Vedle DFMEA a PFMEA přichází také MSR FMEA zabývající se odezvou kontrolních systémů ve voze
 • Formulář je podrobněji rozpracován (zapomeňte na čitelný tisk na jednu stránku, pořiďte si SW)
 • Z pěti kroků při analýze budete potřebovat kroků 7 (cílem je důkladnější příprava)
 • Zapomeňte na rizikové číslo (RPN), pro hodnocení existuje speciální matice (priorita opatření AP)
 • Speciální matice (AP) obsahuje pouze trojí hodnocení rizika vady – H (high), M (medium), L (low)
 • Každá vada s hodnocením H musí mít přijato opatření (důraz na řádně technicky zajištěný proces)
 • Při tvorbě FMEA máte možnost volby hned z několika typů formulářů
 • Důraz na využití 4M při analýze příčin (fajn pomocník při hledání možných příčin jednotlivých vad)
 • Bezpečnostní znaky se budou hodnotit významem pouze 10, devítka zůstává pro legislativu
 • Proti původnímu formuláři jsou akce rozděleny na prevenci a detekci (pro větší přehlednost)
 • Je zde obrovský důraz na zapojení managementu a zahrnutí akcí do strategického plánu
 • Jasné vodítko na posouzení rizik pro všechny typy zákazníků (interní, externí a finální)
 • Četnost se nadále nevztahuje k vadě, ale jednoznačně pouze k příčině
 • Zřetelný záměr na správnou komunikaci na bázi zákazník-dodavatel

Harmonogram

  První den webináře

  07:50 Připojení účastníků
  08:00 Úvod webináře
  08:15 První blok
  09:15 Prostor pro dotazy
  09:30 Přestávka
  09:40 Druhý blok
  10:40 Prostor pro dotazy
  10:50 Přestávka
  11:00 Třetí blok
  12:00 Prostor pro dotazy
  12:15 Ukončení webináře

  Druhý den webináře

  07:50 Připojení účastníků
  08:00 Úvod webináře
  08:15 První blok
  09:15 Prostor pro dotazy
  09:30 Přestávka
  09:40 Druhý blok
  10:40 Prostor pro dotazy
  10:50 Přestávka
  11:00 Třetí blok
  12:00 Prostor pro dotazy
  12:30 Hodnocení kurzu
  12:30 Ukončení webináře

Přihlaste se ještě dnes!

1 osoba   |   20.5. – 21.5.2021   |   1 990,- Kč bez DPH   |   
1 osoba   |   8.6. – 9.6.2021   |   1 990,- Kč bez DPH   |   

Nově jednodenní kurz (8:00-16:30)

1 osoba   |   30.6.2021   |   1 990,- Kč bez DPH   |   

Firemní online kurz   |   14 900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • Global 8D report
 • Základy statistiky a její praktická aplikace
 • Kvalita a základní nástroje managementu kvality
 • DOE – plánování experimentů
 • Audity procesu a výrobku (VDA 6.3 a VDA 6.5)
 • Vizuální posuzování výrobků (R&R)
 • Základy kvality pro pracovníky ve výrobě

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzděláván
 • Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
 • Lean Production
 • First Certificate in English

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů