HARMONIZOVANÁ FMEA 2019


O kurzu

S napětím, zvědavostí či obavami očekáváte, co přinesla harmonizace analýzy rizik FMEA? Již před několika lety začala sdružení VDA i AIAG řešit, jak udělat jednotnou analýzu FMEA. A konečně tady máme finální verzi, několikrát odkládanou! Pojďme se podívat, jaké hlavní změny jsou pro naši praxi připraveny. Jak už to tak bývá, něco se povedlo, něco už méně… Praxe ukáže, jakým směrem se budeme vydávat. Nezapomeňte na to, že hlavním cílem není krásná papírová práce, ale bezproblémový produkt sloužící spokojenému zákazníkovi!!!


Obsah

 • Cíle a očekávání, vzájemné představení
 • Metoda FMEA úvod
 • Druhy FMEA, úloha týmové práce
 • Nová příručka – hlavní změny
 • Přechod ze „staré“ na „novou“ FMEA
 • 7 kroků „nové“ FMEA
 • Postup při hodnocení rizik – nové hodnoticí tabulky
 • Priorita opatření (AP)
 • Praktické cvičení (workshop)
 • Diskuse nad aktuálními otázkami k problematice
 • Podmínky úspěchu FMEA
 • Zhodnocení, závěr

Přehled verze 2019

 • Vedle DFMEA a PFMEA přichází také MSR FMEA zabývající se odezvou kontrolních systémů ve voze
 • Formulář je podrobněji rozpracován (zapomeňte na čitelný tisk na jednu stránku, pořiďte si SW)
 • Z pěti kroků při analýze budete potřebovat kroků 7 (cílem je důkladnější příprava)
 • Zapomeňte na rizikové číslo (RPN), pro hodnocení existuje speciální matice (priorita opatření AP)
 • Speciální matice (AP) obsahuje pouze trojí hodnocení rizika vady – H (high), M (medium), L (low)
 • Každá vada s hodnocením H musí mít přijato opatření (důraz na řádně technicky zajištěný proces)
 • Při tvorbě FMEA máte možnost volby hned z několika typů formulářů
 • Důraz na využití 4M při analýze příčin (fajn pomocník při hledání možných příčin jednotlivých vad)
 • Bezpečnostní znaky se budou hodnotit významem pouze 10, devítka zůstává pro legislativu
 • Proti původnímu formuláři jsou akce rozděleny na prevenci a detekci (pro větší přehlednost)
 • Je zde obrovský důraz na zapojení managementu a zahrnutí akcí do strategického plánu
 • Jasné vodítko na posouzení rizik pro všechny typy zákazníků (interní, externí a finální)
 • Četnost se nadále nevztahuje k vadě, ale jednoznačně pouze k příčině
 • Zřetelný záměr na správnou komunikaci na bázi zákazník-dodavatel

Online kurz (8:00-16:30)

Firemní kurz

Firemní online kurz   |   18.900,-* Kč bez DPH   |   
Firemní prezenční kurz   |   Zjistit více

*Uvedená cena firemního kurzu je za skupinu do 10 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • Global 8D report
 • Základy statistiky a její praktická aplikace
 • Kvalita a základní nástroje managementu kvality
 • DOE – plánování experimentů
 • Audity procesu a výrobku (VDA 6.3 a VDA 6.5)
 • Vizuální posuzování výrobků (R&R)
 • Základy kvality pro pracovníky ve výrobě

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzděláván
 • Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
 • Lean Production
 • First Certificate in English

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů