ITIL® 4 Foundation – online kurz

Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

O webináři

Kurz ITIL® 4 je mezinárodně uznávaná metodika pro řízení IT služeb (IT Sevice Management). Extrahuje a spojuje do komplexního uceleného rámce to nejlepší ze všech aktuálních světově uznávaných rámců, praktických doporučení, metod a způsobů práce. Oproti předchozí verzi příchodem ITIL® 4 na trh mají organizace možnost pružněji reagovat i přejít na nové způsoby práce, které přináší moderní digitální svět. Dále poskytuje poradenským organizacím řešení, jak zvládnout nové výzvy v oblasti správy služeb a využívat potenciál moderních technologií. Celý proces je navržen tak, aby zajistil pružný, koordinovaný a integrovaný systém pro efektivní správu a správu služeb podporovaných IT. Kurz Vás připraví na absolvování prestižní, mezinárodně uznávané certifikační zkoušky od AXELOS, kterou je možné složit na závěr kurzu.


Obsah

 • Klíčové koncepty správy IT služeb
 • Řídící principy
 • Čtyři dimenze správy služeb
 • Systém hodnoty služby
 • Patnáct vybraných stěžejních praktik
 • Zkušební testy
 • Certifikační test

Harmonogram

  Rozsah – 3 dny

  08:40 Připojení účastníků
  09:00 Zahájení výuky
  11:00 Přestávka 15 minut
  12:30 Oběd 60 minut
  15:00 Přestávka 15 minut
  16:30 Konec výuky

TERMÍNY ITIL® 4 Foundation

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Manažer IT služeb
 • Konzultant v oblasti správa IT služeb
 • Akreditovaný školitel metodik správy IT služeb a projektového řízení
 • Senior projektový manažer
 • Analytik požadavků / byznys analytik
 • Manažer procesního řízení

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • ITIL® Expert
 • PRINCE2® Practitioner
 • IPMA® B senior projektový manažer
 • COBIT5® Foundation
 • Scrum Master
 • CIMA-A marketingový manažer
 • Autorizovaný zástupce kvalifikačních zkoušek NSK
 • Nespočet rozvojových kurzů z oblasti měkkých dovedností

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Od 1. 11. 2019 je dle nových pravidel AXELOS povinnou součástí kurzu certifikační zkouška s mezinárodně platným certifikátem od zkušební instituce PoepleCert. Jiné certifikáty ITIL jsou neplatné a jejich vydávání i používání je porušením autorských a dalších práv, co může mít za následek adekvátní právní kroky ze strany majitele licence společnosti Axelos Ltd.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů


Prezenční kurzy PRINCE2®

ITIL® 3 Foundation
ITIL® 3 Practitioner
ITIL® 4 Foundation