PRINCE2® – online kurz

Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

O kurzu

Metodika PRINCE2® je nejrozšířenější pro projektové řízení v Evropě, která získává popularitu díky osvědčeným „best practice“. PRINCE2® je srozumitelná, flexibilní, lze užít na jakýkoliv projekt bez ohledu na rozsah, typ, organizaci, místo, kulturu a pro všechny členy projektového týmu. Principy PRINCE2® vychází ze zažité praxe, jsou testovány v tisíci projektech, neustále vylepšovány a přizpůsobovány současným požadavkům. PRINCE2® otevírá nové možnosti pomocí jednoduchých, ale efektivních postupů řízení projektu jako celek. Metodika podporuje principy neustálého zlepšování, řízení rizik a odbourává byrokracii v projektech.

Focus People s.r.o. je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) pro PRINCE2®

Cíl online kurzu

Cílem online kurzu PRINCE2® je naučit Vás používat v praxi osvědčené principy projektového řízení v celém životním cyklu projektu. Hlavním přínosem kurzu je dosáhnout procesní vyspělosti prostřednictvím standardizace postupů projektového řízení. Kurz PRINCE2® je otevřen široké skupině zájemců, je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně a úspěšně realizovat své plány – projekty. Připraví Vás na absolvování prestižní, mezinárodně uznávané certifikační zkoušky od AXELOS, kterou je možné složit na závěr kurzu.

Obsah PRINCE2® Foundation

  Rozsah – 3 dny

 • Úvod do metodiky PRINCE2®
 • Co je projekt
 • Téma zdůvodnění projektu
 • Téma organizace
 • Úvod do procesů
 • Proces předprojektová příprava
 • Proces strategické řízení projektu
 • Proces iniciace projektu
 • Téma kvalita
 • Téma plány
 • Proces řízení etapy
 • Téma riziko
 • Proces řízení dodávky produktu
 • Proces řízení přechodu mezi etapami
 • Téma změna
 • Téma progres
 • Proces ukončení projektu
 • Zavádění v organizaci
 • Vsazování PRINCE2®

Obsah PRINCE2® Practitioner

  Rozsah – 2 dny

 • Revize znalostí metodiky
 • Předběžné ověření praktického využití znalostí na cvičných testech
 • Tipy a rady pro certifikační zkoušku
 • Implementace vybraných oblastí metodiky na případové studii GDRP Implementation project
 • Implementace metodiky PRINCE2® v projektech účastníků kurzu
 • Závěrečné opakování
 • Jak dále pracovat s materiály PRINCE2®
 • Certifikační zkouška PRINCE2® Practitioner

Harmonogram

  08:40 Připojení účastníků
  09:00 Zahájení výuky
  11:00 Přestávka 15 minut
  12:30 Oběd 60 minut
  15:00 Přestávka 15 minut
  16:30 Konec výuky

TERMÍNY PRINCE2® Foundation

TERMÍNY PRINCE2® Practitoner

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Akreditovaný trenér kurzů projektového řízení PRINCE2® a PRINCE2 Agile®
 • Externí tutor interkulturní komunikace pro studenty MBA, PhD. a DBA na LIGS University Praha

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • PRINCE2® 2017
 • P3O Foundation
 • P3O Practitioner
 • PRINCE2® Registered Practitioner
 • PRINCE2 Agile® Practitioner
 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2 Agile® Approved Trainer

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Od 1. 11. 2019 je dle nových pravidel AXELOS povinnou součástí kurzu certifikační zkouška s mezinárodně platným certifikátem od zkušební instituce PoepleCert. Jiné certifikáty PRINCE2 jsou neplatné a jejich vydávání i používání je porušením autorských a dalších práv, co může mít za následek adekvátní právní kroky ze strany majitele licence společnosti Axelos Ltd.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů


Prezenční kurzy PRINCE2®

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner