Řešení konfliktních situací


O webináři

Konflikty v práci i doma na home office jsou pro nás většinou velmi stresující a jsou hrozbou pro naši výkonnost a pohodu. Když se neřeší, dokáží vztahy a pracovní týmy rozložit a nakonec v něm zůstanou jen ti, kteří si nedokáží najít práci jinde. Ostatní odejdou. Říká se, že až polovinu pracovního času věnujeme situacím tak či onak spjatým s mezilidskými vztahy. I s konfliktními kolegy a lidmi je tedy důležité komunikovat efektivně. Zjistěte, co všechno můžete pro efektivní řešení konfliktních situací udělat a zvýšit tak šanci domluvit se s co největším počtem lidí a kolegů na principu oboustranné spokojenosti (WIN – WIN).

Cíl webináře

Naučíte se zvládat obtížné situace při komunikaci se svými kolegy a komunikačními partnery. Budete umět rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace s nimi a poznáte jejich důsledky. Uvědomíte si, jaké jsou bariéry v komunikaci a co způsobují. Uvědomíte si význam empatie, která může významně snižovat negativní emoční hladinu při konfliktní komunikaci a zvládat oprávněné i neoprávněné námitky vašich komunikačních partnerů. Naučíte se jednat s rozčilenými lidmi a sdělovat jim svůj názor. Budete znát základní komunikační typologii obtížných podřízených a budete tak umět předcházet konfliktním situacím. Uvědomíte si, jak vypadá konstruktivní zpětná vazba a jak reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku.

Obsah

 • Čtyři základní pravidla efektivní komunikace – prevence konfliktů
 • Otázky a naslouchání – prevence konfliktů
 • Co je to konflikt a jeho příčiny
 • Zvládání námitek a připomínek komunikačního partnera – prevence před vznikem konfliktních situací
 • Fáze konfliktu a jeho řešení
 • Nástroje k efektivnímu řešení konfliktu – strategie zvládání konfliktních situací
 • Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním
 • Reakce na oprávněnou a neoprávněnou kritiku
 • Prosazení oprávněného požadavku

Harmonogram

  Rozsah 1 den

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

Přihlaste se ještě dnes!

1 osoba   |   19.5.2021   |   1 690,- Kč bez DPH   |   

Firemní online kurz   |   14 900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1998 se specializací

 • Efektivní komunikace, řešení konfliktních situací a asertivita
 • Manažerská komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Profesionální telefonická komunikace a prodej po telefonu
 • Vedení lidí a motivace zaměstnanců, hodnotící, vytýkací a uvolňovací rozhovory
 • Prodejní dovednosti a vyjednávání; jednání se zákazníkem v obtížných situacích
 • Program – mistři/vedoucí provozu; program – obchodní zástupce

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Management Skills Seminar
 • Vedení lidí, motivace a hodnocení
 • Koučování
 • Profesionální služby
 • Telesales akademie
 • Kurz týmové spolupráce
 • Prezentační dovednosti
 • Efektivní telefonování
 • Projekt leadership
 • Hodnotící a uvolňovací rozhovory
 • Úspěšný management změny
 • Interní lektorská akademie
 • Obchodní dovednosti

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů