Vytýkací a propouštěcí rozhovory


O Webináři

Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení (manažeři, podnikatelé…) se při své praxi setkávají s problematikou konstruktivní kritiky, vytýkání a v neposlední řadě i nutností vysvětlení důvodů propuštění svých podřízených. Potřebují nalézt optimální a citlivé řešení v problematických a vypjatých situacích tak, aby nedošlo k vytvoření demotivujícího pracovního prostředí nebo k dotčení lidské důstojnosti.

Cíl webináře

Dozvíte se, jak jednat v náročných profesních situacích a seznámíte se s nástroji sloužícími k profesionálnímu vedení problematických pohovorů (manažerské pokárání, vytýkací rozhovor, propouštěcí rozhovor). Naučíte se, jak efektivně poskytovat negativní zpětnou vazbu – kritiku, a to jak při operativním řízení, tak v situacích, kdy je potřeba se připravit a vést vytýkací rozhovor (případně opakovaný vytýkací rozhovor) s cílem dosáhnout dlouhodobější, nejlépe trvalé změny výkonu nebo pracovního chování pracovníka bez narušení osobních vztahů. Budete umět oznámit nepříjemnou zprávu a osvojíte si základní pravidla struktury takovýchto pohovorů (od vlastní přípravy, přes vedení pohovoru až po jeho ukončení). Zvládnete optimální, citlivé a taktické řešení vypjaté nebo problematické situace, s vyloučením demotivace nebo dotčení pracovníka. Získáte komunikační jistotu a zvládnete emoce své i pracovníka.

Obsah

 • Smysl a cíl vytýkacích a propouštěcích pohovorů
 • Proč věnovat čas na přípravu
 • Zvládnutí vlastní role
 • Umění oznámit své rozhodnutí
 • Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací při obtížných rozhovorech
 • Doporučená struktura vytýkacího pohovoru
 • Doporučená struktura propouštěcího pohovoru

Harmonogram

  Rozsah 1 den

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

Přihlaste se ještě dnes!

1 osoba   |   19.5.2021   |   1 690,- Kč bez DPH   |   

Firemní online kurz   |   14 900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1998 se specializací

 • Efektivní komunikace, řešení konfliktních situací a asertivita
 • Manažerská komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Profesionální telefonická komunikace a prodej po telefonu
 • Vedení lidí a motivace zaměstnanců, hodnotící, vytýkací a uvolňovací rozhovory
 • Prodejní dovednosti a vyjednávání; jednání se zákazníkem v obtížných situacích
 • Program – mistři/vedoucí provozu; program – obchodní zástupce

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Management Skills Seminar
 • Vedení lidí, motivace a hodnocení
 • Koučování
 • Profesionální služby
 • Telesales akademie
 • Kurz týmové spolupráce
 • Prezentační dovednosti
 • Efektivní telefonování
 • Projekt leadership
 • Hodnotící a uvolňovací rozhovory
 • Úspěšný management změny
 • Interní lektorská akademie
 • Obchodní dovednosti

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.

Focus Play – Obecné informace a kompletní nabídka online kurzů