Akademie mistrů


O kurzu

Akademie mistrů je určena pro všechny nové i stávající vedoucí pracovníky, kteří chtějí svou práci vykonávat profesionálně. Účastníci se naučí správně komunikovat s podřízenými, plánovat výrobu, pochopí základní principy štíhlé výroby a naučí se aplikovat vhodné metody štíhlé výroby do praxe. Školení pro mistry ve výrobě naučí účastníky rozpoznat zdroje plýtvání a naučí je používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Vzdělávání mistrů vede k vyšší spokojenosti celé firmy.


Obsah

Role mistra

 • Význam a funkce mistra
 • Pracovní náplň mistra
 • Práce s lidmi
 • Klíčové faktory pro dosažení úspěchu
 • Praktické cvičení

Správná komunikace

 • Komunikace jako nástroj vedení lidí
 • Komunikační úrovně
 • Stručné, jasné a strukturované vyjadřování, předávání informací
 • Praktické cvičení

Řešení konfliktů

 • Podstata a zdroje konfliktů
 • Nejčastější konflikty v provozu
 • Správné řešení konfliktů
 • Námitky, kritika, omluva
 • Praktické cvičení

Motivace podřízených

 • Motivace a manipulace
 • Hmotná a nehmotná motivace
 • Nástroje motivace
 • Jak sestavit motivaci
 • Praktické cvičení

Vedení lidí

 • Srozumitelné zadávání úkolů
 • Hodnocení a podávání zpětné vazby
 • Feedback vs. kritika
 • Delegování
 • Vyjadřování nesouhlasu přijatelným způsobem
 • Přístup k chybám
 • Praktické cvičení

Štíhlá výroba

 • TPM
 • 5Why
 • 5S
 • FMEA
 • SMED
 • KAIZEN
 • KANBAN

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 8 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.