Akademie mistrů

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Akademie mistrů je určena pro všechny nové i stávající vedoucí pracovníky, kteří chtějí svou práci vykonávat profesionálně. Účastníci se naučí správně komunikovat s podřízenými, plánovat výrobu, pochopí základní principy štíhlé výroby a naučí se aplikovat vhodné metody štíhlé výroby do praxe. Školení pro mistry ve výrobě naučí účastníky rozpoznat zdroje plýtvání a naučí je používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Vzdělávání mistrů vede k vyšší spokojenosti celé firmy.

Role mistra

 • Význam a funkce mistra
 • Pracovní náplň mistra
 • Práce s lidmi
 • Klíčové faktory pro dosažení úspěchu
 • Praktické cvičení

Správná komunikace

 • Komunikace jako nástroj vedení lidí
 • Komunikační úrovně
 • Stručné, jasné a strukturované vyjadřování, předávání informací
 • Praktické cvičení

Řešení konfliktů

 • Podstata a zdroje konfliktů
 • Nejčastější konflikty v provozu
 • Správné řešení konfliktů
 • Námitky, kritika, omluva
 • Praktické cvičení

Motivace podřízených

 • Motivace a manipulace
 • Hmotná a nehmotná motivace
 • Nástroje motivace
 • Jak sestavit motivaci
 • Praktické cvičení

Vedení lidí

 • Srozumitelné zadávání úkolů
 • Hodnocení a podávání zpětné vazby
 • Feedback vs. kritika
 • Delegování
 • Vyjadřování nesouhlasu přijatelným způsobem
 • Přístup k chybám
 • Praktické cvičení

Štíhlá výroba

 • TPM
 • 5Why
 • 5S
 • FMEA
 • SMED
 • KAIZEN
 • KANBAN
Uvedený obsah je v rozsahu 8 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Leadership
 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Manažerské techniky
 • Vedení lidí pro manažery
 • Firemní kultura a etika
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Týmová práce
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Náborování v 21. století
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Základy personalistiky
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Vyzkoušejte si jeden den firemního kurzu za akční cenu 14.900,- Kč bez DPH

Poptat 1 den na zkoušku za 14.900,-

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu