Cash flow


O kurzu

Kurz cash flow je určen pro účetní a manažery, případně podnikatele, ale i pro pracovníky jiných oblastí, kteří plánují či ovlivňují svými aktivitami peněžní toky ve firmě či projektu. Výstupem budou znalosti a dovednosti z oblasti sledování a následného finančního řízení podniku. Cílem je seznámit se s metodami a postupy strategického a operativního plánování a řízení cash-flow, s využitím údajů o cash-flow při hodnocení finanční situace. Dále je školení cash flow zaměřeno na sestavení samotného výkazu „cash flow“, jeho využití pro finanční analýzu. Současně se seminář věnuje hodnotě peněz v čase.

Obsah

 • Podstata a význam výkazu cash- flow (CF)
 • Faktory ovlivňující cash flow
 • Metody sestavení výkazu CF
 • Metody řízení strategických finančních toků v podniku
 • Metody operativního řízení
 • Plánování budoucích peněžních toků
 • Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento
 • Vybrané metody a techniky finanční analýzy vycházejí z výkazu CF
 • Ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF
 • Praktické příklady

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Účetnictví podnikatelů
 • Podnikové finance
 • Finanční analýza
 • Controlling
 • Manažerské účetnictví
 • Náklady a kalkulace
 • Daně

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Vysoká škola báňská (Ing.)
 • Pedagog na Vysoké škole podnikání a práva a.s., Praha
 • Podnikatel – OSVČ v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence
 • Ekonomický náměstek VKUS v.d. Frýdek-Místek
 • OBNOVA Ostrava, vedoucí ekonomiky práce

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.