Change management

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Změnové řízení je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace. Řada projektů a změn v organizaci někdy nedosahuje požadovaných cílů. Nikoliv kvůli nedostatku metodiky, technologií či lidských zdrojů, ale proto, že manažer neřídil dobře změnu a uživatelé změny ji nepřijali. Změna se stala nezbytnou podmínkou úspěchu jak ve firemním, tak i osobním životě dnešního turbulentního prostředí. Každá změna v sobě nese rizika a může vést i k problémům. Lidé totiž neradi mění „zaběhnuté“ a proto jsou při jakékoli změně rezistentní. Kurz Change management Vás připraví na to, jak tyto jevy eliminovat. Školení Change management poskytuje strukturovaný přístup pro podporu jednotlivců ve vaší organizaci tak, aby změna proběhla klidně, rychle a bez vedlejších následků. Řízení změn navazuje na strategický management, staví na sociální psychologii a organizačním chování, jsou různé fáze změny a dotýkají se také kultury organizace.

Change management

 • Potřeba změny – Proč změnu?
 • Motiv klíčem k úspěchu realizace změny
 • Získání zájmu pracovníků organizace
 • Základní pravidla provádění úspěšných organizačních změn
 • Předpoklady úspěšného procesu implementace změn v organizaci
 • Síla vize, strategie a cílů, jejich komunikace
 • Protisíla zvyku a zóna komfortu
 • Firemní a osobní sebeuspokojení
 • Účel úspěšné změny
 • Řízení nebo vedení změny
 • Plánování a realizace procesu změny
 • Proces změny jako DMAIC cyklus zlepšování
 • Vedení změny v 8 krocích
 • Pocit naléhavosti změny
 • Vůdčí tým
 • Vize a strategie
 • Komunikace vize
 • Vedení a podpora v průběhu změny
 • Dílčí úspěchy
 • Podpora dalších změn
 • Zakotvení změny ve firemní kultuře
 • Aplikace nástrojů, zajišťujících úspěšný průběh změn
 • Nejčastější chyby v realizaci změny
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 23.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu