Dispečer logistiky


O kurzu

Absolvent akreditovaného kurzu MŠMT „Dispečer logistiky“ je schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Po školení dispečer logistiky budete umět plánovat, realizovat a řídit efektivní, výkonný tok zboží, a zorientuje se v základních otázkách oboru logistiky. Kurz dispečer logistiky Vás seznámí s metodami uplatňovanými v logistice, se systémy plánování a řízení výroby, naučí Vás principy skladování zboží, služeb, řídit logistické toky, metody optimalizace logistických procesů, naučí Vás komunikovat s dopravci, zákazníky i klienty a základní prezentační techniky a zásady efektivní komunikace při prezentaci.

Absolvent kurzu umí řídit nákupní logistiku v praxi, umí klasifikovat zásoby a používat objednací systémy, umí stanovit pojistnou zásobu. Umí v praxi provádět skladové operace a vést skladovou dokumentaci, umí uskladnit materiál, zná systémy plánování a řízení výroby (MRP I, MRP II, ERP, Kanban, OPT, APS), umí organizovat dopravu, umí používat logistické informační systémy.


Obsah

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Úvod do logistiky

 • Organizace logistického systému
 • Logistické cíle- způsoby stanovení, způsob vyhodnocení
 • Logistika jako systém řízení materiálových a informačních zdrojů
 • Význam logistiky při řízení výrobních a obchodních organizací

Predikce poptávky

 • Vztahy mezi logistikou a marketingem
 • Predikce poptávky
 • Plánování materiálových zdrojů
 • Bod rozpojení objednávkou

Řízení zásob

 • Zásady řízení zásob
 • Klasifikace a členění zásob
 • Ukazatele držení zásob
 • Optimalizace zásob- způsoby stanovení

Nákupní logistika

 • Princip pořizovací logistiky
 • Definice interních potřeb
 • Nákupní strategie a procesy
 • Způsob stanovení poptávky
 • Objednací systémy
 • Jednání s dodavateli
 • Způsob hodnocení dodavatelů a hodnotící kritéria
 • Kritéria dodavatelského servisu

Výrobní logistika

 • Cíle výrobní logistiky
 • Výrobní proces
 • Tahový a tlakový systém řízení zásob ve výrobě
 • Náklady na výrobu
 • Metody řízení výrobního procesu
 • LEAN Produktion- metody eliminace nákladů ve výrobě
 • Systémy plánování a řízení výroby (MRP I, MRP II, ERP, Kanban, OPT, APS)
 • Kvalita materiálů ve výrobě

Distribuční logistika

 • Volba distribučních kanálů
 • Způsoby přeprav
 • Manipulace s nákladem
 • Organizace dopravy, dopravní sítě
 • Úmluva CMR

Optimalizace logistických procesů

 • Analýzy logistických procesů
 • Princip LEAN Logistika
 • Nové metody v řízení distribučního řetězce
 • Logistické informační systém

Řízení dodavatelských řetězců(SCM)

 • Vymezení principu pro tvorbu dodavatelského řetězce
 • Využití IS v rámci dodavatelského řetězce
 • Způsob komunikace v dodavatelském řetězci

Praxe

 • Praktická cvičení v oblasti manipulace s nákladem
 • Skladové operace a dokumentace, práce s objednacími systém
 • Systémy plánování a řízení výroby

Závěrečná zkouška

 • Písemný test + praktická zkouška

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah teorie je v rozsahu 90 hodin, výuková hodina trvá 45 minut
 • Uvedený obsah praxe je v rozsahu 30 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
 • Zkouška 2 x 45 minut
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb, nebude se však již jednat o akreditovaný kurz

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Logistika
 • Lean production
 • Lean management
 • Projektové řízení
 • Manažerské dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Techniky vyjednávání
 • Komunikační dovednosti
 • Personální systémy

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Manažerská akademie
 • Manažerské řízení , firemní tréninkový program
 • Certifikační zkouška projektové řízení PRINCE2
 • Certifikovaný konzultant metodiky Lean management
 • Projektový manažer se specializací na vzdělávací projekty
 • Lektorské dovednosti
 • Přesvědčivá komunikace se specializací na obchodní vyjednávání
 • Komunikační strategie

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.