Efektivní komunikace


O kurzu

Máte pocit, že vás komunikace s některými lidmi vysiluje? Už jste to zkoušeli po dobrém i po zlém a žádný posun? Chtěli byste dosáhnout svého cíle bez plýtvání časem a energií? Kurz efektivní komunikace je zaměřen na zdokonalování komunikace na různých úrovních a její trénink. Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery a pozitivně na ně působit je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Školení efektivní komunikace pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky v komunikaci a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.


Obsah

Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj

 • Komunikační bariéry
 • Aktivní naslouchání
 • Akceptace specifik partnera, empatie
 • Nejčastější chyby v komunikaci
 • Pozitivní komunikace

Komunikační styly – přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi

 • Autodiagnostika vlastního komunikačního stylu
 • Identifikace partnerova komunikačního stylu
 • Snaha přizpůsobit se komunikačnímu partnerovi

Rozvoj interní komunikace

 • Efektivní předávání informací mezi odlišnými komunikačními partnery
 • Odstraňte slovní balast a nedělejte komunikaci složitější
 • Jasné a stručné vyjadřování
 • Úspora času na poradách – pokud nemáte co říct, přiznejte to
 • Nejednejte bez přípravy

Efektivní komunikace

 • Komunikace a budování vztahů
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Formální a neformální komunikace
 • Propojení racionality a emocionality v komunikaci
 • Jednání připravené a „ad-hoc“ situace

Myšlení a postupy pro ulehčení komunikace

 • Působení obav, strachu a stresu
 • Překonání oslabujících emocí a pocitů
 • Předchozí negativní zkušenosti a jejich působení na vnitřní napětí

Rozvíjení reflexe v komunikaci

 • Modelování reflexe faktů a pocitů
 • Přesnost a spolehlivost v komunikaci
 • Techniky pro porozumění druhému

Rozpoznání manipulace

 • Znaky manipulativního jednání
 • Manipulační techniky
 • Překonání manipulace
 • Modelová situace

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.