ETIKA ve zdravotnictví

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Kurz ETIKA ve zdravotnictví Vás naučí definovat obsahové problémy a poslání etiky. Na základě komentáře širších souvislostí objasnit zásady dnešních etických kodexů ve zdravotnictví a v sociální práci. Na školení ETIKA ve zdravotnictví se naučíte identifikovat současné etické koncepce se vztahem k problematice morálky a etiky k pacientovi a jeho rodině. Cílem tohoto programu je zvýšení vnímavosti k etickým stránkám zdravotnických a dalších pomáhajících profesí.

ETIKA ve zdravotnictví

 • Základní principy a východiska lékařské etiky
 • Základní pojmy a jejich vztahy:
 • etika a filosofie
 • etika a právo
 • lékařská etika
 • vznik lékařské etiky jako oboru
 • sociální normy a etika
 • Etické rozhodování a mravní dilema
 • Etika a morálka, svědomí
 • Alibismus jako profesionální strategie
 • Komunikace s pacientem a s jeho rodinou
 • Postoj a vztah k pacientovi
 • Kvalita života ve vztahu ke zdraví a k prodloužení života
 • Etika nedobrovolné léčby
 • Hospitalizace proti vůli pacienta
 • Etika péče o staré nemocné
 • Terminální etika, smrt a umírání:
 • paliativní péče
 • postoje ke smrti
 • vztahy k umírajícím a k příbuzným
 • Práva pacientů, lékařské kodexy (etický kodex ČLK) a kodexy nelékařských profesí, Helsinská deklarace
Uvedený obsah je v rozsahu 1 dne
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

LEKTORSKÁ PRAXE SE SPECIALIZACÍ

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 19.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu