Etika ve zdravotnictví


O kurzu

Kurz ETIKA ve zdravotnictví Vás naučí definovat obsahové problémy a poslání etiky. Na základě komentáře širších souvislostí objasnit zásady dnešních etických kodexů ve zdravotnictví a v sociální práci. Na školení ETIKA ve zdravotnictví se naučíte identifikovat současné etické koncepce se vztahem k problematice morálky a etiky k pacientovi a jeho rodině. Cílem tohoto programu je zvýšení vnímavosti k etickým stránkám zdravotnických a dalších pomáhajících profesí.

Obsah

 • Základní principy a východiska lékařské etiky
 • Základní pojmy a jejich vztahy:
 • etika a filosofie
 • etika a právo
 • lékařská etika
 • vznik lékařské etiky jako oboru
 • sociální normy a etika
 • Etické rozhodování a mravní dilema
 • Etika a morálka, svědomí
 • Alibismus jako profesionální strategie
 • Komunikace s pacientem a s jeho rodinou
 • Postoj a vztah k pacientovi
 • Kvalita života ve vztahu ke zdraví a k prodloužení života
 • Etika nedobrovolné léčby
 • Hospitalizace proti vůli pacienta
 • Etika péče o staré nemocné
 • Terminální etika, smrt a umírání:
 • paliativní péče
 • postoje ke smrti
 • vztahy k umírajícím a k příbuzným
 • Práva pacientů, lékařské kodexy (etický kodex ČLK) a kodexy nelékařských profesí, Helsinská deklarace

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.