Grafologie pro personalisty a manažery
Praktická grafologie


O kurzu

Chcete odhalit jednoduché postupy jak získávat informace z ručně psaného písma? Potřebujete pochopit motivaci kolegů, partnera, podřízených, nových uchazečů u VŘ apod.? Toužíte mít zaměstnance dle svých představ? Kurz grafologie Vás naučí analyzovat rukopis člověka, jeho grafické projevy, umožní Vám uchopit osobnost člověka. Každý z nás se stává svéráznou individualitou, odlišuje se tak od druhých, každý rukopis je tedy jiný. Existují rukopisy podobné, ne však identické.


Obsah

 • Základní znaky písma
 • Co potřebujeme k rozboru
 • Rychle klíčované znaky
 • Prvky motivace v písmu
 • Modely chování rozpoznatelné z písma
 • Životní cíle a hodnoty jednotlivce
 • Základy grafologie
 • Principy, znaky, které v písmu promítáme
 • Praktická práce s textem
 • Využití v práci manažera, obchodníka, asistentky
 • Jaké znaky v písmu nás zajímají nejvíce
 • Životní cíle, hodnoty i přání
 • Síla vůle, temperamentu, vitality, prudkost emocí
 • Extrovertní či introvertní přístup
 • Vitalita, temperament
 • Pracovní výkonnost
 • Kombinační schopnosti, způsob myšlení
 • Míra kreativity, hodnotová orientace, empatie
 • Povahové rysy
 • Minulé zkušenosti, názory a postoje, co si kdo odnesl ze svého dětství
 • V čem nevyužíváme svůj potenciál

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 4 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Moderní manažerské řízení
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management
 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Specialista prodeje
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Profesionální kouč
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.