HR akademie


O kurzu

Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě – lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést a motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy. Kurz HR akademie nabízí možnost seznámit se se všemi aspekty personální práce a poskytnout tak pracovníkům na této pozici ucelený soubor znalostí a dovedností v souvislostech, které tato pozice vyžaduje. Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného HR manažera. Lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších složek základu podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. Na školení řízení lidských zdrojů budeme klást důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Kurz řízení lidských zdrojů Vám ukáže cestu v problematice procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.


Obsah

Úvod

 • Základní východiska

Řízení lidských zdrojů

 • Definice procesu s odrazem do běžné praxe

Jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů

 • Rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců
 • Zdroje náboru
 • HR marketing
 • Metody výběru

Adaptační proces

Systémy odměňování

 • Ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance
 • Ve vazbě na možnosti organizace

Systémy hodnocení zaměstnance

 • Nastavení systému hodnocení
 • Četnost
 • Hodnotící kritéria
 • Hodnotící škály
 • Hodnocený x hodnotitel
 • Výstupy a praktické dopady ze systému hodnocení

Výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance

 • Plán výcviku a vzdělávání
 • Druhy vzdělávání a jejich využitelnost pro rozvoj a kariérní
 • Postup zaměstnance
 • Efektivita vzdělávacího procesu

Firemní kultura a etika organizace

 • Základní vymezení pojmů
 • Aspekty mající vliv na utváření firemní kultury
 • CSR politika organizace
 • Etika organizace

Personální audit

 • Interní audit
 • Externí audit

Personální plánování

 • Vhodnost a využitelnost
 • HR controlling
 • Personální outsourcing

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.