HR akademie

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě – lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést a motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy. Kurz HR akademie nabízí možnost seznámit se se všemi aspekty personální práce a poskytnout tak pracovníkům na této pozici ucelený soubor znalostí a dovedností v souvislostech, které tato pozice vyžaduje. Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného HR manažera. Lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších složek základu podnikání v němž se odráží kvalita s jakou je o tento zdroj pečováno. Na školení řízení lidských zdrojů budeme klást důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Kurz řízení lidských zdrojů Vám ukáže cestu v problematice procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

HR akademie

 • Základní východiska

Řízení lidských zdrojů

 • Definice procesu s odrazem do běžné praxe

Jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů

 • Rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců
 • Zdroje náboru
 • HR marketing
 • Metody výběru

Adaptační proces

Systémy odměňování

 • Ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance
 • Ve vazbě na možnosti organizace

Systémy hodnocení zaměstnance

 • Nastavení systému hodnocení
 • Četnost
 • Hodnotící kritéria
 • Hodnotící škály
 • Hodnocený x hodnotitel
 • Výstupy a praktické dopady ze systému hodnocení

Výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance

 • Plán výcviku a vzdělávání
 • Druhy vzdělávání a jejich využitelnost pro rozvoj a kariérní
 • Postup zaměstnance
 • Efektivita vzdělávacího procesu

Firemní kultura a etika organizace

 • Základní vymezení pojmů
 • Aspekty mající vliv na utváření firemní kultury
 • CSR politika organizace
 • Etika organizace

Personální audit

 • Interní audit
 • Externí audit

Personální plánování

 • Vhodnost a využitelnost
 • HR controlling
 • Personální outsourcing
Uvedený obsah je v rozsahu 3 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Manažerské techniky
 • Leadership
 • Vedení lidí pro manažery
 • Firemní kultura a etika
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Týmová práce
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Náborování v 21. století
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Základy personalistiky
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 18.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu