HR talent management I

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Potřebujete se zaměřit na zvýšení atraktivity vašich nabízených pozic vůči pracovnímu trhu? Přemýšlíte, jak toho vůbec dosáhnout? Zajímá vás, jak rozpoutat zájem a odlišit se od konkurence u jiných zaměstnavatelů? Chcete se naučit nástroje, které Vám pomohou zajistit prezentování pozic tak, abyste zaujali talenty? Shledáváte za užitečné umět vytvářet odlišné klima podniku, které bude přitahovat kvalitní lidi k vám? Máte zájem poznat principy, které by vám umožnili takové prostředí reálně vytvořit? Rádi byste se naučili techniky, jak vtáhnout lidi do propojení s firmou? Nejsou Vám jasné některé metody, kterými začnete vyzobávat nejlepší mozky na trhu? Toužíte si osvojit úvahu pro tvorbu atraktivnosti pozic i podniku a pak je využívat k vlastní kreativitě na získání adekvátního lidského kapitálu? Potřebujete rozvíjet nastavené principy a systematicky je posilovat?

Školení HR talent management Vás naučí rozumět základům vytváření atraktivity nabízených pozic a tím i jiný pohled uchazečů na podnik. Též si vysvětlíme, jak sestavit popis prostředí, do kterého hledáte kandidáta na libovolnou pozici. Zaměříme se na vnímání podniku a pozice odlišným způsobem, než používá běžná konkurence. Rozebereme postupy k propojení adaptace s poznáním firmy v souladu se začleněním na požadovanou činnost i výkon. Poukážeme na časté chyby v praxi, které vám budou inspirací pro jejich eliminování ve vašem přijímání zaměstnanců. Naučíte se poznat nástroje, kterými nastavíte jiný princip fungování lidí pro posilování podnikové kultury. Probereme případovou studii ohledně přístupu k trhu práce a potenciálním kandidátům. Zaměříme se na metodické vedení k výkonu spojený s prožitkem zaměstnance. Propojíme orientaci na štíhlou firmu s pružnou funkčností, která povede k motivačnímu přístupu a produktivitě. Adekvátně tomu vytváření podmínek pro udržení výkonu s vyváženou spokojeností zaměstnanců. Definujeme jak přistoupit k vytvoření pracovního klimatu ve firmě, které bude šířit dobrou pověst podniku a přispěje k zaujetí kvalitního lidského kapitálu na trhu. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme různé příklady z reálných firem, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. Ukážeme si moderní trendy v talent managementu. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem podniku a nastavit přístupy ke zvyšování atraktivity pozic pro talenty, s kterými budete posilovat konkurenceschopnost podniku. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Cíl semináře

 • Představit účastníkům podstatu tvorby atraktivnosti pracovních pozic i podniku samotného
 • Naučit se používat hlavní determinanty k zaujmutí talentů na trhu
 • Porozumět principům pro zvyšování výkonu na motivovanosti lidí
 • Naučit se metodiky, kterými lze vytvářet funkční štíhlou firmu
 • Získat celkový pohled na strategii řízení lidského kapitálu včetně kvalitní metodické adaptace
 • Zlepšení nadhledu v oblasti podnikového řízení a posilování konkurenceschopnosti
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je seminář určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří mají vliv na výběr lidí nebo je řídí v podniku
 • Vedoucím a mistrům, kteří svým jednáním ovlivňují chod oddělení a štíhlé fungování
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání správné adaptace a následné výkonnosti
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

HR talent management I

 • Podstata atraktivity podniku
 • Souvislost pracovních pozic
 • Trh práce a strana poptávky
 • Umění zaujmout zajímavého kandidáta
 • Zpracování odezvy trhu
 • Taktika pro výběr talentů
 • Rozvíjení talentů
 • Propojení cílů firmy a ideálu lidského kapitálu
 • Tvorba odlišnosti a „jak jí prodat“
 • Promyšlená adaptace a zajištění výkonu
 • Udržení spokojenosti zaměstnance
 • Podpora kreativity na zlepšování procesů
 • Princip štíhlé firmy
 • Zapojení lidí do štíhlého myšlení a jednání
 • Strategický přístup řízení lidí
 • Nástroje řízení talentů
 • Produktivita a rentabilita
 • Odměny a parametrizace výkonu
 • Časté chyby v praxi
 • Odbourávání mechanických přístupů
 • Případová studie
 • Vytváření klimatu pozitivní podnikové kultury
 • Koncept win-win s trhem práce a podnikem
 • Dotazy
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a získané certifikáty

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logististika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logististika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu