HR talent management II


O kurzu

Potřebujete se zaměřit na správný výběr lidí a následně jejich rozvoj? Přemýšlíte, jak efektivně dosáhnout zvýšení produktivity a dobrovolného zapojení zaměstnanců? Zajímá Vás, jak rozpoutat cestu k posilování konkurenceschopnosti? Chcete se naučit nástroje, které Vám pomohou zajistit lepší výsledky s lidmi? Shledáváte za užitečné umět identifikovat slabá místa a přetavit je v silné pilíře? Máte zájem poznat principy akčního rozvoje zaměstnanců na základě jejich metodické kategorizace? Rádi byste se naučili techniky, jak efektivně vtáhnout lidi do rozvoje podniku? Nejsou vám jasné některé postupy v řízení lidského kapitálu? Toužíte mít vlastní orientaci pro nastavení principů dle specifických podmínek ve vašem podniku? Potřebujete posilovat nastavené procesy a systematicky je vyhodnocovat?

Školení HR talent management Vás naučí rozumět základům správného výběru lidí a nastavení jejich rozvoje směrem ke zvýšení produktivity činností. Též si vysvětlíme, jak kategorizovat zaměstnance a dle metodické vizualizace jim nastavit akční plán rozvoje. Zaměříme se na odemykání potenciálu lidského kapitálu a jeho následné využití pro zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Rozebereme techniky k propojení na výkon. Poukážeme na časté chyby v praxi, které vám budou inspirací pro jejich eliminování ve vašem podniku. Naučíte se zaznamenat též včasnou detekci signálů, které by vedly k poklesu budoucích výkonů, a tím včas reagovat k napravení trendu ze vzniklé situace. Probereme případovou studii ohledně přístupu firem k trhu práce a zkušeností různých lidí s četnými pozicemi napříč podnikem. Zaměříme se na metodické posilování hard a soft skills u zaměstnanců, které umožní pružnější řešení procesů a dynamickou spolupráci v oddělení. Propojíme MBO s přístupem k řízení jednotlivců i týmů, aby vše bylo v souladu se strategickými cíly podniku. Adekvátně tomu vytváření motivačních podmínek pro udržení sounáležitosti lidí s firmou. Definujeme, jak nastavit produktivitu pro vedoucí pracovníky a jejich oddělení. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme různé příklady z reálných firem, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem podniku a nastavit přístupy ke zvyšování rozvoje zaměstnanců směrem k posílení konkurenceschopnosti podniku. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny s virtuálním týmem napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Cíl kurzu

 • Představit účastníkům podstatu správného výběru lidí pro rozvoj jejich výkonu a potenciálu
 • Naučit se pochopit hlavní determinanty talentu a využít je v praxi
 • Porozumět principům pro zvyšování výkonu
 • Naučit se metodiky, kterými lze udržet a přehledně řídit produktivitu
 • Získat celkový pohled na profitabilní fungování podniku díky zapojení lidí
 • Zlepšení nadhledu v oblasti podnikového řízení a posilování konkurenceschopnosti
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je kurz určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří mají vliv na výběr lidí nebo je řídí v podniku
 • Vedoucím a mistrům, kteří svým jednáním ovlivňují funkčnost oddělení
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání nástrojů na zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

Obsah

 • Kategorizace lidí
 • Kritéria posouzení
 • Metodické zpracování
 • Vizualizace dle výkonu a potenciálu
 • Akční plán rozvoje
 • Orientace na hard a soft skills
 • Strategický přístup řízení lidí
 • Propojení vize firmy s cílem v odděleních
 • Myšlenkové mapy
 • Nástroje řízení talentů
 • Orientace na MRP
 • Přidaná hodnota a odměny
 • Produktivita a rentabilita
 • Parametrizace výkonu
 • Projektové řízení
 • Měřitelné efekty
 • Ballance scorecards
 • Časté chyby v praxi
 • Případová studie
 • Vytváření podmínek pro výkon
 • Koncept přehledného pokroku
 • Dotazy

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.