INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK


O kurzu

Jak se stát koučem? Koučování obecně zlepšuje vztah klienta k sobě samému, jeho sebevědomí a sebedůvěru. Primárně bývá ve firemním prostředí zaměřen na překonávání překážek a podporu při dosahování cílů. Ovšem na vědomé úrovni dochází klient k rozhodnutí a aktivitám, jež rozvíjí schopnost řídit sám sebe. Z určitého úhlu pohledu lze tedy koučink vidět jako individuální životní styl. Kurz koučinku Vás naučí pomocí sebereflexe, zvyšováním sebedůvěry, sebevědomí, rozvojem sebeúcty, mít schopnost rozhodovat se i přijímat větší odpovědnost. Klient více využívá své vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují i jeho vztahy k druhým lidem.

Během školení koučinku současně dochází k podporování pozitivní energie, k rozvoji tvořivosti a intuice. Na ještě hlubších úrovních se koučování může zabývat identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním.
Pomocí koučování dochází ke snižování obav, strachu a stresu, klient řeší problémy vyhoření osobnosti i organizaci času a sil. Naučte se být kouč osobního rovoje.

Obsah

PROČ KOUČINK?

 • Chci si naplánovat / dobře si promyslet / ujasnit si priority / rozhodnout se mezi …
 • Rád bych dosáhl rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
 • Chci konečně začít s … (cizím jazykem, hubnutím atp.)
 • Nedaří se mi dokončit… Stále se mi vrací…
 • Chci změnu a hledám směr
 • Směr/záměr už mám, ale nejsem si jistý, zda vytrvám

KOUČINK NABÍZÍ

 • Kreativní pohled na věc
 • Pozitivní energii
 • Zapálit se a cítit opět nadšení, energii a smysl
 • Zvýšit sebedůvěru, odkrýt silné stránky a talenty
 • Získat nadhled a ztracený vnitřní klid
 • Žít namísto pouhého přežívání
 • Snáze a stabilněji dosahovat vytyčených cílů
 • Najít chuť do změny

CO KOUČINK PŘINESE

 • Ukázat souvislosti
 • Utřídit si myšlenky
 • Odhalit nejen vlastní bariery
 • Podívat se na problém jiným úhlem pohledu
 • Definovat cílový stav
 • Najít vnitřní motivaci
 • Najít cestu k cíli
 • Odstranit a zabezpečit možné překážky
 • Nastavit si plán pro splnění cíle
 • Zvýšit sebejistotu
 • Získat energii
 • Zefektivnit pracovní postupy
 • Zlepší mezilidské vztahy

Rozsah kurzu

 • Doporučený rozsah koučinku je 1 – 2 hodinové sezení – 1x za 4 týdny, v závislosti na problematice, jež účastník řeší
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční nebo online formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Cena se odvíjí od zadání klienta

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Moderní manažerské řízení
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management
 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Specialista prodeje
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Profesionální kouč
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.