INTRASTAT


O kurzu

Školení INTRASTAT je určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, vývozu a dovozu zboží a také zástupce společností, kteří potřebují získat informace v dané problematice. Na kurzu INTRASTAT získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definice jednotlivých vykazovaných údajů a také informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH.

Obsah

 • Aktuální právní předpisy EU a ČR ke statistice INTRASTAT CZ
 • Celní sazebník EU (nomenklatury) 2019
 • Osoby povinné vykazovat statistiku INTRASTAT CZ
 • Způsob vykazování statistiky INTRASTAT CZ
 • Časová souvztažnost vykazování INTRASTATu CZ, přepravy zboží
 • Souvztažnost statistiky INTRASTAT CZ a DPH (kurz, časová souslednost vykazování)
 • Předmět vykazování statistiky INTRASTAT – zboží
 • Výjimky z vykazování zboží ve statistice INTRASTAT CZ (zákaz vykazování)
 • Podklady pro vedení statistiky INTRASTAT CZ, zdroje informací
 • Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU
 • Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice INTRASTAT CZ
 • Trojstranné obchody a statistika INTRASTAT CZ
 • Opravy chybných údajů v hlášení statistiky INTRASTAT CZ
 • Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení statistiky INTRASTAT CZ – porušení povinnosti a sankce

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 23.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Incoterms 2010
 • Mezinárodní doprava
 • Intrastat
 • Logistické procesy ve firmách
 • Skladování
 • Time management
 • Osobnostní rozvoj

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, o.p.s. v Praze – Incoterms 2000
 • Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, o.p.s. v Praze – Manažer mezinárodní dopravy (certifikát International Education Society LTD. Londýn)
 • Manažerské a odborné vzdělávání v Partners Financial Services a.s. v oblasti financí
 • Integra Centrum s.r.o. Intrastat od A do Z
 • Agentura Bova Polygon Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě
 • Broker Trust Akademie online kurzy – několik certifikátů z oblasti Soft Skills, Marketing, Sales, Management, Creative

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.