Komunikace v obtížných situacích

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, vést nepříjemné rozhovory, vyjednávat, argumentovat a asertivně komunikovat v konkrétních složitých situacích? Kurz komunikace v obtížných situacích Vás naučí získat nadhled nad komunikací především v těžkých situacích (věcnost X emoce), naučíte se sdělovat kratší, jednodušší a přesnější formulace myšlenek a tím bude Vaše argumentace přesvědčivější. Na školení komunikace v obtížných situacích si prakticky vyzkoušíte jak vyjednávat s neústupným kolegou, jednání s podřízenými, prosazování nechtěné změny a další situace z Vaší denní praxe.

Věcná a vztahová rovina komunikace – součástí komunikace jsou nejen fakta, ale i emoce, vztahy a osobnostní vlastnosti komunikačních partnerů; vyzkoušíte si nežádoucí přesmyky z věcné do vztahové roviny a jak jim zabránit.

Situační krize – jak správně komunikovat v situaci, kdy je komunikační partner něčím překvapený nebo zaskočený.

Vyjednávání a přesvědčování – úspěšné přesvědčovací techniky, základy dobrého vyjednávání, situace win-win.

Agresivita – jak zvládat jednání s agresivními jedinci, jak přispět ke zklidnění situace.

Náročné typy osobností – komunikace s podezíravým, narcistním, úzkostným a histrionským jedincem.

Sebehodnocení – jednoduchý postup, jak hodnotit svou účast v komunikaci a hledat prostor pro postupné zlepšování.

Jednání v EGO stavech – transakční analýza.

Konflikt

 • Zdolávání konfliktů
 • Řešení konfliktů
 • Techniky zvládání konfliktních situací
 • Aktivní naslouchání
 • Pravidla aktivního naslouchání

Námitky

 • Co je námitka
 • Jak se dobře připravit na možné námitky
 • Techniky překonávání námitek

Sebekázeň

 • Co je sebekázeň
 • Jak s ní pracovat
 • Transakční analýza a její využití při sebekázni

Omluva

 • Reklamace kontra reklama
 • Oprávněná a neoprávněná omluva
 • Podstata omluvy

Kritika

 • Typy kritiky
 • Společný postup
 • Co si nechat projít hlavou
 • Přijímání kritiky

Asertivita

 • Co to je asertivita
 • Kdy ji používat
 • Zásady asertivity

Řečnické triky a manipulace a jejich protitriky

 • Mlžení, zastírání
 • Příjemný a nepříjemný lhář
 • Odbíhání od tématu
 • Zneužívání podvědomí druhého – přípustky, zápory, relativizace
 • Zkreslování
 • Vyvozování nesprávných závěrů
 • Vkládání tvrzení do druhých úst
Uvedený obsah je v rozsahu 1 dne
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu