Kreativní řešení problémů


O kurzu

Kurz kreativní řešení problémů je určen výhradně těm, kteří chtějí problémy řešit jinak. Rozšíříte si svůj repertoár kreativních metod, vhodných pro řešení složitých situací, a to jak při individuální činnosti, tak při skupinové nebo týmové práci. U těžko uchopitelných problémů nebo rozsáhlých úkolů není snadné předem jednoduše vybrat kritéria, dle jakých chcete situaci vyřešit a většinou chybí i odvaha. Na školení kreativní řešení problémů zjistíte, jak eliminovat bariéry tvořivosti a jak kreativitu rozvíjet.


Obsah

 • Systematické a konstrukční řešení problémů
 • Úhly pohledu a síla týmu
 • Rutina versus kreativita
 • Složky kreativního myšlení
 • Limity myšlení vs. Limity řešení
 • Bariéry tvořivosti, jak s nimi pracovat
 • Individuální, skupinové a týmové uplatnění kreativních metod
 • Fáze kreativního procesu
 • Orientace v problému, definice cíle, hledání řešení, hodnocení řešení rozhodnutí
 • Metody pro jednotlivé fáze kreativního procesu
 • Myšlenkové mapy, brainstorming, brainwriting a jejich variace, principy „selského rozumu“
 • Metody hodnocení návrhů – redukce, sdružování, párové srovnávání
 • Účastníci provedou sérii interaktivních cvičení, která posílí jejich tvořivou stránku a naučí je používat konkrétní techniky při řešení problémů
 • HRAVOST – jak podpořit hravý přístup, který je základním kamenem kreativního myšlení
 • PŘEDSTAVIVOST – co podporuje představivost a jaký význam má zapojení všech smyslů do kreativního procesu
 • ODVAHA – proč je riskování podmínkou inovativního myšlení u jednotlivců, týmů a organizací
 • ZODPOVĚDNOST – proč se někteří zříkají všeho, co mohou ovlivnit a bojí se přijmout své rozhodnutí

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Moderní manažerské řízení
 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Motivace zaměstnanců
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management
 • Koučink jednotlivců

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Profesionální kouč
 • Trenér profesních dovedností
 • Specialista prodeje
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurz obchodní dovednosti
 • Kurz asertivita
 • Kurz osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.