Lektor dalšího vzdělávání


O kurzu

Během školení Lektor dalšího vzdělávání získají účastníci znalosti a dovednosti v oblasti vytváření, přípravy a realizace tréninkových programů, naučí se zprostředkovat obsah kurzu interaktivní formou, využívat různé techniky vzdělávání a aplikovat zásady práce se skupinou. Získají dovednosti zejména v oblasti systematické přípravy kurzů a vzdělávacích akcí v širším kontextu zážitkové pedagogiky.

Obsah

ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • Vzdělávací cíl
 • Kompetence
 • Minutový scénář
 • Didaktická forma vzdělávání
 • Metody vzdělávání
 • Didaktické prostředky
 • Didaktická technika

DIAGNOSTIKA VSTUPNÍCH KOMPETENCÍ ÚČASTNÍKA

 • Diagnostický rozhovor
 • Písemný test, diagnostický modul
 • Formulace otázek
 • Vstupní informace účastníkům týkajících se průběhu vzdělávání

EFEKTIVNÍ TECHNIKY PREZENTACE VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU

 • Používání didaktických pomůcek a prezentační techniky
 • Verbální komunikace
 • Řečové dovednosti lektora

ŘÍZENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A SKUPINOVÉ PRÁCE

 • Využití týmové (skupinové) práce ve výuce
 • Situační a simulační metody
 • Sestavení modelové situace
 • Interaktivní metody při řešení modelových situací
 • Prvky hodnocení modelové situace
 • Zahájení modelové situace
 • Řízení řešení modelové situace lektorem
 • Samostatná práce
 • Případová studie
 • Analýza kompetencí procvičovaných v samostatné nebo skupinové práci

HODNOCENÍ VÝSTUPNÍCH KOMPETENCÍ

 • Způsob hodnocení účastníků
 • Kritéria hodnocení
 • Pravidla nastavení hodnocení
 • Zpětná vazba účastníkům
 • Evaluace vzdělávacího programu a kurzu

CO BUDETE PO KURZU UMĚT?

 • Budete znát různé diagnostické techniky a metody ke zjišťování potřeb účastníků a vhodně je používat
 • Dokážete sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Dokážete pracovat s dramaturgií kurzu
 • Budete umět rozpracovat obsah kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Budete umět navrhnout a připravit cvičení, případové studie, podpůrné texty pro potřeby vzdělávacího programu
 • Budete umět připravit, řídit a vyhodnotit modelové situace a jiné metody práce se skupinou
 • Budete umět volit vhodné intervence vzhledem k vývoji ve skupině
 • Dokážete řídit diskusi ve skupině a dovést ji k závěrům užitečným pro účastníky

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 100 výukových hodin + zkouška
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.000,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Manažerské techniky
 • Leadership
 • Vedení lidí pro manažery
 • Firemní kultura a etika
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Týmová práce
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Náborování v 21. století
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Základy personalistiky
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.