Manažer


O kurzu

V akreditovaném kurzu MŠMT „Manažer“ se absolventi ztotožní se svou rolí manažera a naučí se používat základní manažerské dovednosti při vedení jednotlivců a týmu. Získají důležité znalosti pro efektivní vedení porad, lepší organizaci své práce i práce svých podřízených. Naučí se, jak efektivně rozhodovat, motivovat a hodnotit své spolupracovníky. Osvojí si rovněž základní techniky manažerské komunikace, motivace podřízených, delegování úkolů a koučování. Naučí se používat různé styly vedení lidí podle toho, jak si to situace vyžaduje a získají také přehled o tom, jak zvládat obtížné situace v týmu, zejména jak řešit konflikty s jednotlivci i týmem.


Obsah

Poučení BOZP

Leadership

 • Kdo je dobrý a špatný leader
 • Vize, mise, hodnoty a jejich použití pro vedení lidí
 • Vedení příkladem
 • Vedení lidí – XY styly
 • Situační vedení lidí – zadávání úkolů, kontrola
 • Typologie lidí

Efektivní vedení lidí

 • Vedení jednotlivce
 • Vedení týmu
 • Týmová práce
 • Zadávání úkolů, kontrola
 • Řízení pomocí cílů a jejich nastavování
 • Motivace lidí – týmu, jednotlivců

Manažerské dovednosti

 • Role a cíle manažera
 • Řízení pomocí cílů
 • Řízení pomocí procesů
 • Korekce odchylek od plánu a procesu
 • Zadávání úkolů a jejich kontrola
 • Vedení porad
 • Individuální koučování
 • Hodnotící pohovor

Vedení workshopů a moderování porad

 • Psychologická struktura porady – 4MAT
 • Druhy myšlení – 6 klobouků
 • Facilitace porad
 • Řízení diskuze
 • Zvládání obtížných situací
 • Zvládání obtížných účastníků
 • Brainstorming

Management změn

 • Význam změny v práci manažera
 • Proces vnímání změny a jeho řízení
 • Jak postavit projekt a stanovit cíle na realizaci změny
 • Jak ukotvit změnu do procesu
 • Jak správně komunikovat změny
 • Prezentace “kick offu” a kroků změny
 • Ukončení projektu

Koučovací dovednosti pro manažery

 • Význam a přínos koučování
 • Techniky koučování
 • Koučovací sezení
 • Jak koučovat nováčky
 • Jak koučovat zkušené pracovníky
 • Dlouhodobé koučování

Timemanagement

 • Proč řídit svůj čas
 • Časové ztráty – co to je a jak je minimalizovat
 • Výkonnostní křivka dne, hodiny
 • Eisenhowerův princip – matice plánování času
 • Tvorba ročního, měsíčního a týdenního plánu
 • Tvorba vlastního časového plánu

Základy personalistiky

 • Stanovení pracovní náplně
 • Výběr nových pracovníků
 • Hodnotící a plánovací rozhovory
 • Příprava, vedení a průběh hodnotícího rozhovoru
 • Odměňovací systémy
 • Vzdělávání pracovníků
 • Propuštění pracovníků

Motivace zaměstnanců

 • Význam motivace pro pracovní výkon
 • Jak nastavit motivační systém
 • Nefinanční motivační faktory
 • Techniky podporující motivaci (např. pochvala, feedback, apod.)
 • Obtížné situace při motivaci

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 120 výukových hodin + 2 výukové hodiny zkouška
 • Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 45 minut
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb, nebude se však již jednat o akreditovaný kurz

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 25.000,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Manažerské techniky
 • Leadership
 • Vedení lidí pro manažery
 • Firemní kultura a etika
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Týmová práce
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Náborování v 21. století
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Základy personalistiky
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.