Manažerská etika a etiketa


O kurzu

Chodíte na společenské akce a jednání související s podnikáním? Potřebujete znát správné komerční vystupování, abyste úspěšně reprezentovali Vaši firmu? Zajímá vás manažerská etika a etika k inspiraci ke zlepšení image? Přemýšlíte, jak se řeší určité postupy a pravidla v různých situacích? Chcete se naučit oficiální standardy ohledně dresscode, stolování, společenských akcí a manažerské etiky i etikety? Shledáváte za užitečné uplatňovat pravidla ve Vašem pracovním i osobním životě? Máte zájem poznat principy etikety v mezinárodním prostředí a blíže ve vybraných zemích? Rádi byste se naučili aplikovat etiku a etiketu do rozvoje podniku? Nejsou vám jasné některé způsoby chování v konkrétních situacích? Toužíte mít vlastní orientaci v etiketě, abyste mohli sami posoudit chování druhých, zejména Vašich partnerů v businessu? Chcete znát pravidla gentlemana?

Školení manažerská etiketa Vás naučí rozumět základům manažerské etiky a etikety, problematice podnikatelské etiky, jejího vývoje, jednotlivým aspektům a faktorům, které ji ovlivňují, soudobým přístupům i problémům a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání. Po absolvování budou účastníci schopni srovnat základní etické teorie pro užívání v praxi, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze. Též si vysvětlíme vliv etiky na vztahy mezi lidmi, význam ve společnosti, správný postup podání ruky, údaje na vizitce, formy navrhování tykání, vcházení do budovy, vstupování do řady v divadle, oblékání kabátu, chůze do (ze) schodů, pořadí významnosti sedadel, přednost v MHD, správný postup při telefonování, psaní e-mailů a jejich nevýhody.

Zaměříme se na dresscode, zásady při vybírání oblečení muže do společnosti, dělení obleků, vhodnost rozepnutí nebo sundání saka, správnou délku kalhot, typy košil k obleku, délku rukávů u košil, povolení kravaty, boty, typy opasků, obleky, smoking, běžný společenský oděv, příležitosti nosit kostým nebo šaty, volbu oblečení dle pozvánky a business dress.

Rozebereme pravidla stolování, jejich společenský smysl, zásady při určování zasedacího pořádku, čeho se vyvarovat, rozložení příborů, sezení u jídelního stolu, pořadí chodů, používání ubrousků, konzumaci pečiva, specifika rybího příboru, konzumaci šneků, kaviáru a krevet. Objasníme si druhy polévek, nekrájená jídla, krájení brambor, pozice příborů, sushi, wasabi, pití kávy a čaje, způsoby příprav kávy, kašlání a kýchání ve společnosti a podávání aperitivu. Naučíte se specifika o víně, sektu, vracení otevřeného vína, spadlém příboru, kouření při stolování, placení účtu, formální večeři a častých chybách.

Probereme společenské akce, příchody, funkce hostitelů, zásady při návštěvách, odmítání pozvání, režim společné mísy, specifika snídaně, business lunch a největší chyby, obsah pozvánky na společenskou akci, VIP hosty, selekci hostů, časovost pozvánek a jejich formát, volbu úrovně oblečení, průběh recepce, úloha hostitele, pravidla pro recepční rozhovor, raut a nabírání pokrmů, buffet lunch, garden party, koktejl, vernisáž, číše vína, čaj o páté, oficiální přípitek a uvítací proslov. Zaměříme se i na správné oslovení ministra, VIP a spolupráci s tlumočníkem.

Adekvátně tomu si přiblížíme obchodní etiketu v mezinárodním prostředí a ve vybraných zemích, zejména specifika obchodního jednání s Brity, Američany, Italy, Španěly, Francouzy, Jihoameričany, Japonci a Araby. Definujeme si významy etiketové terminologie jako button down, žaket, stresemann, placement, kikkoman, bešamel, fondue, carpaccio, dekadence, R.S.V.P, kanapka, banket, révellion a matine.

Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme různé příklady z reálných situací, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem chování i jednání a nastavit etické principy ve vašem podniku. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po komplexní varianty napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání i na společenských akcích.

Cíl kurzu

 • Představit účastníkům podstatu manažerské etiky a etikety
 • Naučit se správnému chování a jednání dle oficiálních standardů
 • Začít vnímat etické chování podniku jako komparativní výhodu podniku
 • Nastavit etické hodnoty manažerů a jejich vliv na jednání
 • Porozumět společenské odpovědnosti organizace a jejich zaměstnanců
 • Osvojit etické kodexy a nastavit je ve firmě
 • Získat celkový pohled na vnímání společenských pravidel v Evropě a ve světě
 • Zlepšení nadhledu v oblasti etiky a etikety při vystupování, konverzaci a chování
 • Obohacení souvislostí v podnikání a posilování image

Komu je seminář určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří mají vliv na tvorbu image podniku
 • Vedoucím a mistrům, kteří svým jednáním ovlivňují vnímání zákazníků a obchodních partnerů
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání pravidel etiky a etikety
 • Zájemcům o znalosti společenského chování a v podnikatelské praxi

Obsah

 • Základy manažerské etiky
 • Vliv na vztahy a význam ve společnosti
 • Představování a podání ruky
 • Údaje na vizitce
 • Chování v různých situacích
 • Oblékání, chůze a telefonování
 • Dress code a výběr oblečení
 • Dělení obleků a košil
 • Rozepínání a sundávání saka
 • Boty, opasky a povolení kravaty
 • Příležitosti nosit kostým nebo šaty
 • Stolování a zásady
 • Zasedací pořádek a rozložení příborů
 • Pořadí chodů a používání ubrousků
 • Konzumace různých jídel včetně šneků a krevet
 • Způsoby příprav kávy
 • Kašlání a kýchání ve společnosti
 • Podávání aperitivu, vína, sektu aj.
 • Společenské akce a funkce hostitelů
 • Zásady při návštěvách a časté chyby
 • Režim společné mísy
 • Pozvánka a selekce hostů
 • Pravidla pro recepce a rauty
 • Přípitek a uvítací proslov
 • Obchodní etiketa ve vybraných zemích
 • Specifika Evropanů, Američanů a Asiatů
 • Odlišnosti Arabského světa
 • Manažerská etika v podnikání
 • Etické kodexy
 • Odpovědnost a prosperita
 • Udržitelnost a racionalita
 • Dotazy

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.