Manažerské účetnictví

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Víte jak využít účetní data k analýze? Umíte se orientovat v účetních výkazech a zjistit z nich finanční zdraví Vaší firmy? Dokážete odhadnout trend, kdy je ohrožena prosperita? Úspěšné řízení a rozhodování v každé firmě závisí na pochopení finančních dokumentů a vytvoření nástrojů, ze kterých lze vyčíst její ekonomický vývoj. Kurz manažerské účetnictví a controlling Vás naučí rozumět dokumentům vycházející z klasického finančního účetnictví. Na školení manažerské účetnictví se naučíte pracovat s vybranými čísly z pozice manažera či majitele firmy. Probereme reálné příklady v manažerském účetnictví – rozbor rozvahy, výsledovky a cash flow, s komentářem o zjištěných faktech. Díky tomu se můžete lépe rozhodovat, protože se budete umět opřít o kvalitní informace a tím řídit vaší firmu. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o finanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat finanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst. Pak už nebudete potřebovat doučování manažerského účetnictví.

Cíl semináře

 • Seznámit účastníky s analýzou rozvahy, výsledovky a cash flow
 • Porozumět metodám rozboru, zjištěným číslům a umět je vyložit ke zhodnocení o prosperitě firmy
 • Získat celkový pohled na finanční data z účetnictví na základě porozumění účetním výkazům
 • Seznámit se s principy dat a jejich souvislostí k finančnímu vyjádření stavu podnikové ekonomiky

Komu je seminář určen

 • Manažerům privátního sektoru různých oborů
 • Finančním či nefinančním manažerům ovlivňující chod firmy
 • Zájemcům o účetnictví a ekonomiku, kteří z čísel chtějí odvodit fakta

Manažerské účetnictví

 • Analýzy účetních výkazů, horizontální i vertikální přístup, počet účetních období, shrnutí ukazatelů a doplňující nefinanční informace
 • Praktická ukázka rozvahy, výsledovky a vybraných ukazatelů výkonnosti s výkladem finančního stavu, změnách k lepšímu nebo naopak, identifikaci rizik a námětů na opatření k nápravě
 • Podrobná analýza aktiv, zejména dlouhodobého nehmotného majetku, zásob, pohledávek a finančního majetku
 • Podrobná analýza pasiv, zejména vlastního kapitálu, rezerv, závazků, bankovních úvěrů a podrozvahových účtů
 • Podrobná analýza výkazu zisků a ztrát, zejména tržeb, obchodní marže, významných nákladů a trendů
 • Podrobná analýza cash flow, zejména přímá a nepřímá metoda výpočtu, cíl, struktura, přehled, z provozní a investiční činnosti, kategorie změn vlastního financování, dlouhodobého kapitálu, krátkodobého pracovního kapitálu, rezerv a časového rozlišení i celkové zhodnocení vývoje
 • Fígle při jednání s využitím čísel aneb vítězství a úspěch na Vaší straně
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a získané certifikáty

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logististika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logististika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 19.900,- Kč bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu