Měření motivace k výkonu

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Stává se Vám, že při výběru zaměstnanců občas uděláte chybu? Že vybraní zaměstnanci předvádí své pracovní nasazení jinak, než prezentovali při přijímacím pohovoru? A co výkon manažerů a jiných zaměstnanců, je jejich „zápal“ pro věc stejný jako ten Váš? Jsou ochotni udělat něco navíc, nebo o tom jen mluví a pak mlží a výsledky jsou nepřesvědčivé?

Představujeme Vám diagnostický test na měření motivace k výkonu, který je zaměřen primárně pro zaměstnance středního, vyššího managementu, ale lze jej použít i pro zaměstnance na nižších pozicích. Výstupem je diagnostika schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání. Obsahuje 14 dimenzí osobnosti. Jde např. o: motivaci k výkonu, vedení, rozhodnost, orientace na tým, emocionální stabilita či odolnost vůči zátěži. Znát tyto hodnoty zaměstnanců a umět je využít, je k nezaplacení.

Celkem 14 dimenzí osobnosti je přiřazeno ke 4 různým oblastem profesních předpokladů.

Profesní orientace

 • Motivace k výkonu
 • Motivace k utváření
 • Motivace k vedení

Pracovní chování

 • Svědomitost
 • Flexibilita
 • Rozhodnost

Sociální kompetence

 • Senzitivita
 • Schopnost kontaktů
 • Sociabilita
 • Orientace na tým
 • Schopnost prosadit se

Psychická konstituce

 • Emocionální stabilita
 • Odolnost vůči zátěži
 • Sebevědomí

Přizpůsobení

Kromě těchto dimenzí lze vypočítat také některé doplňkové indexy (dalších 14 položek), které mohou poskytnout další informace např. pro účely následného pohovoru se zaměstnanci a nastavení jejich dalšího růstu.

Testy jsou variabilní a jsou různé pro zaměstnance na úrovních od vrcholového a středního managementu, až po výkonné a podpůrné pozice.

Rozsah je individuální dle požadavku klienta

LEKTORSKÁ PRAXE SE SPECIALIZACÍ

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Firemní kurzy

Cena je stanovena na základě individuální cenové nabídky, dle počtu testovaných osob a dle potřeby výstupu pro klienta, se kterým bude chtít dále pracovat.

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu