Měření motivace k výkonu


O kurzu

Stává se Vám, že při výběru zaměstnanců občas uděláte chybu? Že vybraní zaměstnanci předvádí své pracovní nasazení jinak, než prezentovali při přijímacím pohovoru? A co výkon manažerů a jiných zaměstnanců, je jejich „zápal“ pro věc stejný jako ten Váš? Jsou ochotni udělat něco navíc, nebo o tom jen mluví a pak mlží a výsledky jsou nepřesvědčivé? Představujeme Vám diagnostický test na měření motivace k výkonu, který je zaměřen primárně pro zaměstnance středního, vyššího managementu, ale lze jej použít i pro zaměstnance na nižších pozicích.

Výstupem je diagnostika schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání. Obsahuje 14 dimenzí osobnosti. Jde např. o: motivaci k výkonu, vedení, rozhodnost, orientace na tým, emocionální stabilita či odolnost vůči zátěži. Znát tyto hodnoty zaměstnanců a umět je využít, je k nezaplacení. Celkem 14 dimenzí osobnosti je přiřazeno ke 4 různým oblastem profesních předpokladů.

Obsah

PROFESNÍ ORIENTACE

 • Motivace k výkonu
 • Motivace k utváření
 • Motivace k vedení

PRACOVNÍ CHOVÁNÍ

 • Svědomitost
 • Flexibilita
 • Rozhodnost

SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

 • Senzitivita
 • Schopnost kontaktů
 • Sociabilita
 • Orientace na tým
 • Schopnost prosadit se

PSYCHICKÁ KONSTITUCE

 • Emocionální stabilita
 • Odolnost vůči zátěži
 • Sebevědomí

PŘIZPŮSOBENÍ

 • Kromě těchto dimenzí lze vypočítat také některé doplňkové indexy (dalších 14 položek), které mohou poskytnout další informace např. pro účely následného pohovoru se zaměstnanci a nastavení jejich dalšího růstu.
 • Testy jsou variabilní a jsou různé pro zaměstnance na úrovních od vrcholového a středního managementu, až po výkonné a podpůrné pozice.

Rozsah kurzu

 • Rozsah je individuální dle požadavku klienta

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Cena je stanovena na základě individuální cenové nabídky, dle počtu testovaných osob a dle potřeby výstupu pro klienta, se kterým bude chtít dále pracovat

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.