Motivace zaměstnanců


O kurzu

Základem každé firmy jsou lidé a bez vašich lidí, kteří v ní pracují, by to nebyla firma. Proto je motivace zaměstnanců klíčová pro váš úspěch. Spousta manažerů nejčastěji motivuje dvěma způsoby – finanční odměnou nebo vyhrožováním, že zaměstnanci přijdou o místo. Tento model cukru a biče je již dávno překonaný a s novou příchozí generací na trh práce naprosto nefunkční. Peníze jsou rozhodně velkým faktorem v motivaci, ale nejsou jediným důvodem, proč lidé dělají to, co dělají. Finanční bonus bude motivovat zaměstnance v krátkodobém horizontu, ale pokud chcete, aby se zaměstnanci dlouhodobě věnovali vaší značce, nepoužívejte peníze, jako jedinou motivaci. Jedním ze způsobů, jak motivovat své zaměstnance, je seznámit se s každým z nich jako s jednotlivcem a pak přizpůsobit svůj přístup ke každé osobnosti a tím i druh motivace. Každého motivuje něco jiného a dokud to nezjistíte, budete stát na místě. Na školení Motivace zaměstnanců se zaměříme na poznání druhých, jejich motivů, způsobu myšlení a vyzkoušíte si různé způsoby motivování druhých.


Obsah

 • Vnitřní a vnější motivace
 • Komplexní motivační systém
 • Tvorba a zavádění motivačních systémů
 • Umění specifické a individuální motivace
 • Výběr, stanovení a plnění motivačních cílů
 • Motivace sebe a druhých
 • Materiální motivace – rizika a příležitosti
 • Nemateriální motivace – výhody a nevýhody
 • Různé typy a přístupy motivace
 • Všechny nelze motivovat stejně
 • Konkurence na pracovišti
 • Nefinanční motivace
 • uznání
 • atmosféra na pracovišti
 • poděkování
 • jasné úkoly
 • náplň práce
 • odpovědnost
 • spolupráce
 • různorodost
 • kariérový růst
 • jít příkladem
 • usnadnění procesů
 • pochopení
 • nepřikazujte, žádejte
 • Role pracovních pozic v motivačním procesu
 • Vliv inovací na motivaci zaměstnanců
 • Poznejte „srdcaře“

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců
 • Stress management
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Moderní manažerské řízení
 • Prezentační dovednosti
 • Obchodní dovednosti

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Specialista prodeje
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Profesionální kouč
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.