Procesní management


O kurzu

Potřebujete řešit zlepšování procesů? Zajímá vás, jak zvyšovat výkonnost organizace? Chcete se naučit identifikovat slabá místa v procesech? Máte zájem poznat principy procesního zlepšování? Rádi byste se naučili techniky, jak efektivně řídit procesní změny? Nejsou vám jasné některé postupy v řízení? Chcete umět sami uchopit změnu procesů a celou jí efektivně řídit? Toužíte mít vlastní orientaci v nastavení správně fungujícího procesu? Potřebujete posilovat nástroje pro eliminování ovlivňujících faktorů?

Školení procesní management Vás naučí rozumět základům procesního řízení a vysvětlit, jak využívat nástroj ke zvyšování výkonnosti organizace, pojmenujete procesy v managementu. Zaměříme se na definování cíle, určení rozsahu projektu a práci s týmem. Osvojíte si rozpoznávat slabá místa a tím identifikovat příležitosti na změny. Probereme strukturu postupu, analýzy, varianty měření s vyhodnocením, hledání příčin, selekci nápadů, metodiku prioritizace a výběr vhodného řešení. Vyjasníme si efektivní implementaci změny projektovým přístupem, měření její účinnosti a stanovení kontrolních plánů. Kurz procesní řízení se bude soustředit na udržení změny a procesu. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Na školení procesní řízení si projdeme příklad z praxe, na kterém bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem podniku a uchopovat změny procesů efektivním způsobem. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny s virtuálním týmem napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání. Díky kurzu poznáte rozdíl mezi procesním a projektovým řízením.

Cíl kurzu

 • Představit účastníkům procesní řízení, jako nástroj ke zvyšování výkonnosti organizace
 • Naučit se identifikovat slabá místa v procesech
 • Porozumět principům procesního zlepšování
 • Naučit se techniky, jak efektivně řídit procesní změny
 • Získat celkový pohled na produktivní fungování podniku
 • Zlepšení nadhledu v oblasti podnikového řízení
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je seminář určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří ovlivňují řízení podniku
 • Pracovníkům ve výrobě a logistice, kteří svým jednáním a rozhodováním ovlivňují chod úseku
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání procesního nastavení
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

Obsah

 • Procesní řízení obecně
 • Řízení procesně zlepšovacích projektů
 • Cyklus PDCA
 • Definovat problém, cíl a pochopit proces
 • Práce s týmem
 • Určení rozsahu projektu
 • Sběr hlasu zákazníka a stanovení cíle
 • Procesní mapování
 • Value stream mapování
 • Analyzovat procesní problém
 • Hledání potenciálních příčin problému
 • Plánování a sběr dat
 • Grafická analýza dat
 • Časová a hodnotová analýza
 • Najít zlepšení
 • Hledání nápadů
 • Prioritizace řešení
 • Výběr vhodného řešení k implementaci
 • Implementace zlepšení
 • Projektový přístup
 • Efektivní implementace změny
 • Měřit účinnost změny
 • Kontrolní plány
 • Udržet změnu a proces
 • Reakce na hodnocení výkonnosti procesů
 • Kontinuální zlepšování
 • Dotazy

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.