Reengineering


O kurzu

Potřebujete řešit změnu fungování firmy? Uvědomujete si, že současný stav nevyhovuje k udržení budoucí prosperity? Zajímá vás, jak zvýšit výkonnost organizace? Chcete se naučit jiným přístupům v řízení? Máte zájem poznat principy reengineeringu? Rádi byste se naučili jiné trendy budování podniku? Nejsou vám jasné světové možnosti rozvoje? Chcete umět sami uchopit vývoj jiným směrem? Toužíte mít vlastní orientaci v určení směru v podnikání? Potřebujete posilovat nástroje pro snižování rizika ve vašem oboru?

Kurz Reengineering Vás naučí základům reeingeneeringu a vysvětlí, jak využívat tento princip ke zvyšování potenciálu organizace. Zaměříme se na objasnění podstaty, jak vznikl, jeho představitele a cíle. Osvojíte si rozpoznávat možnosti rozvoje firmy a tím identifikovat příležitosti na co se zaměřit. Probereme, jak přistoupit k nastavení jiného fungování, roli funkčních útvarů, charakter pracovních činností, role lidí, příprava k výkonu, kritéria změny, postup ke schopnostem a hodnotám. Vyjasníme si novou pozici manažerů, vliv na organizační strukturu a důraz na intenzitu. Školení Reengineeringu bude zaměřeno na postoj k tržním příležitostem a vnitřní flexibilitu na jejich využití. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme příklady z praxe, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vaše podniku, myslet světově a uchopovat příležitosti k rozvoji tržního potenciálu. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny s virtuálním týmem napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Cíl kurzu

 • Představit účastníkům reengineering jako přístup k rozvoji potenciálu firmy
 • Naučit se identifikovat oblasti, co dělat jinak
 • Porozumět principům radikálních změn
 • Naučit se postoje, jak řídit firmu odlišně
 • Získat celkový pohled na fungování ve světovém měřítku
 • Zlepšení nadhledu v oblasti tržního řízení
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je seminář určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří ovlivňují řízení podniku
 • Pracovníkům, kteří svým jednáním a rozhodováním ovlivňují funkčnost útvarů
 • Lidem z různých oddělení podniku pro nastavení řešit principy jinak
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

Obsah

 • Reengineering obecně
 • Podstata a vývoj do současného stavu
 • Nový princip: „ne lépe, ale rovnou jinak“
 • Nutnost pro udržení konkurenceschopnosti
 • Rekonstrukce podnikových procesů
 • Dramatické zdokonalení
 • Změny v postojích
 • Oblasti, jak dělat jiným způsobem
 • Potenciál rozvoje
 • Světové trendy
 • Postupy a možnosti
 • Rizika ustrnutí vývoje
 • Předcházení stagnaci
 • Moderní přístup řízení
 • Omezování provozní slepoty
 • Důsledek na lidský kapitál
 • Vliv na odměny zaměstnanců
 • Nároky na myšlení majitelů a manažerů
 • Dotazy

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.