Řešení konfliktních situací


O kurzu

Kurz Řešení konfliktních situací se zaměřuje na ovládání stresových situací, které jsou často způsobeny nedostatkem odpočinku, času či nadměrným množstvím práce. Díky školení Řešení konfliktních situací se účastníci seznámí s podstatou konfliktů, příčinami a projevy stresu a s tím, co ho provází s jeho zátěží na působení organismus, reakcí na změnu, s možnostmi řešení náročných situací. Díky rozborům množství konkrétních situací se účastníci naučí řešit konflikt tak, aby je zatěžoval co nejméně.


Obsah

 • Teorie konfliktu
 • Typy konfliktu, příčiny vzniku konfliktu, fáze konfliktu
 • Pozitivní a negativní aspekty konfliktu
 • Uvědomění si situací, ve kterých na člověka konflikt působí
 • Druhy reakcí a má vlastní reakce na konflikt, styly řešení konfliktu
 • Způsoby a nástroje řešení konfliktu, vyjednávání, mediace
 • Znaky dobré dohody
 • Asertivita v konfliktu
 • Možnosti předcházení konfliktu, včasná identifikace vznikajícího konfliktu
 • Technika omluvy
 • Jak najít stresové body v osobním a pracovním životě
 • Jak eliminovat hrozící stresové a konfliktní situace, které vyplývají z mezilidských vztahů
 • Jak zvládat negativní útoky – schopnost zvládání konfliktů po telefonu
 • Asertivní mistrovství, jak říci ne bez pocitu viny, test asertivity
 • Kompromis a konsensus, zvládání konfliktu asertivními metodami
 • Zvládání vlastních emocí a emocí partnera při řešení konfliktních situací
 • Strategie zvládání konfliktů při obtížných obchodních situacích – jak jednat s agresivním klientem, manipulativní chování
 • Zbavení se energie emocí
 • Trénink zvládání vyhrocených situací
 • Základy vyjednávání
 • Dlouhodobé zvládání stresu
 • Syndrom pracovního vyhoření
 • Věcné řízení konfliktní situace – jasnost, stručnost, srozumitelnost
 • Zvládání námitek, nestandardních a stresových situací v komunikaci

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.