Řízení Baťa


O kurzu

Cílem je představit ctěnému klientovi filosofii řízení Tomáše Bati. Tomáš Baťa byl, je a bude, asi tím nejvýznamnějším podnikatelem historie našeho státu. Jeho velikost nespočívá v tom, kolik párů bot vyrobil za určitý časový úsek, nebo kolik prodejen je rozeseto do všech koutů světa. Jeho velikost spočívá ve filosofii řízení, vzdělávání, přístupu k práci, službě, odpovědnosti a především v jeho pokoře k lidské práci a člověku jako takovému. Jeho systém vzdělávání byl plně propojen s praxí, což se následně promítlo do vysoké efektivity pracovního výkonu. Jeho systém řízení práce, a vedení lidí, je založen na osobním příkladu, osobní odpovědnosti, týmovosti, respektu a preciznosti. Filosofii Tomáše Bati lze rozdělit do několika části, kde každá z nich má svůj význam a je synergicky propojena s částmi ostatními. Základem je výchova k práci a k osobní odpovědnosti. Následuje efektivní a kvalitní pracovní výkon při výrobě na jedné straně, a služba veřejnosti na straně druhé. Významná je rovněž reklama, dnes bychom řekli marketing. Tomáš Baťa věděl, že i kvalita se musí umět prodat. Proto byl jeho systém reklamy a propagace propracován do nejmenších detailů. Odpovědnost vůči sobě, svým spolupracovníkům, vůči firmě a společnosti byla přirozeným způsobem práce, stejně jako péče o pracovníka, jeho zdraví a rozvoj. Tomáš Baťa byl nejen osvíceným podnikatelem, ale rovněž lokálním politikem, když ze Zlína vybudoval moderní město. Filosofie řízení Tomáše Bati patří k tomu nejvzácnějšímu rodinnému stříbru našeho státu. Je naší chybou, že toto stříbro necháváme až příliš často uzamčeno v sekretáři.


Obsah

Osobnost vedoucího

 • Tomáš Baťa – život a rodinné vazby
 • Rozvoj podnikání
 • Vzdělávání
 • Služba veřejnosti
 • Samospráva dílen
 • Výrobní portfolio
 • Marketing a reklama
 • „WLB“ – Baťovské 8-8-8
 • Osobní odpovědnost – péče o zdraví
 • Spolupráce
 • Tomáš Baťa – starosta a město Zlín
 • Marie Baťová
 • Spolupracovníci
 • Společenská odpovědnost a podnikatelská etika

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 5 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den
Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Filosofie řízení Baťa
 • CSR a udržitelný rozvoj
 • Systém managementu kvality
 • Model EFQM
 • Certifikační kurz CSR
 • Certifikační kurz Personalista

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Manažer CSR
 • Hodnotitel CSR
 • Manažer kreativity a inovací
 • Model EFQM 2020
 • Baťova manažerská škola
 • Transakční analýza
 • Management změn

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.