Řízení inovací


O kurzu

Neustálé inovace jsou nutnou podmínkou podnikatelské úspěšnosti firmy. Potřeba neustále inovovat se týká nejen nabízených produktů a služeb, ale i vnitrofiremních procesů, zaměstnanců a business modelů. Může být vyvolána novými požadavky trhu nebo legislativy, vstupem nového konkurenta nebo produktu na trh, ale i vlastní aktivitou s cílem odlišit se od ostatních hráčů na trhu. Cílem firmy i jednotlivých zaměstnanců by proto mělo být systematicky zvyšovat schopnost inovovat, a to jak v podobě flexibility na požadavky přicházející zvenku, tak zejména schopnosti přicházet s vlastními nápady a efektivně je uvádět do života.

Cíl kurzu

Kurz Řízení inovací Vám poskytne inspiraci pro systematické vyhledávání inovací a nástroje k jejich efektivnímu zavádění do praxe. Na školení Řízení inovací si uvědomíte, proč je neustálá inovace nejefektivnější konkurenční výhodou. Uděláte si jasno, kde všude by měly inovace probíhat. Osvojíte si nástroje podporující tvorbu, ověřování a realizaci inovativních řešení. A získáte řadu inspirativních příkladů z praxe.

Obsah

 • Proč inovovat?
 • Zákonitosti evoluce, fungování živých systémů
 • Co je a není inovace (inspirace – invence – inovace)
 • Jak funguje inovativní firma (předpoklady pro vysokou inovativnost)
 • Kde všude inovovat
 • Vlastní proces inovace
 • Metody pro inovace podnikatelského modelu (business modelu)
 • Metody pro inovace vnitřních procesů
 • Metody pro inovace nabízených produktů
 • Rychlá validace nového produktu (Design sprint)
 • Systém pro efektivní realizaci inovací ve firmě

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2011 se specializací

 • Strategický management, balanced scorecards, modré oceány, EFQM
 • Strategie digitalizace a automatizace, audit digitální připravenosti
 • Mapování a optimalizace firemních procesů
 • Štíhlá filozofie, štíhlá výroba, logistika, administrativa
 • Budování firemní kultury, spirálový management
 • Nastavování a zlepšování personálních procesů
 • Týmová spolupráce
 • Change management, projektové řízení
 • KAIZEN, neustálé zlepšování

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Auditor a lektor logistiky
 • Manažer jakosti
 • Certified Euro Coordinator
 • Project Portfolio Management
 • Master of Business Administration
 • CIMA/NIMA – A
 • Štíhlá výroba
 • Logistika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Firemní strategie
 • Týmová práce (Autonomní týmy)
 • E-Business
 • Marketingový plán
 • Mezinárodní obchod
 • Business with EU countries
 • Jednání s klienty
 • Asertivita
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Vzájemný respekt
 • Marketing v sociálních médiích

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.