Sebestylizace, poruchy osobnosti


O kurzu

Naletíte občas u pohovoru manipulantům a lidem se skvělou sebestylizací, která lze lehce přehlédnout? Stává se Vám, že vybraný kandidát, který se u pohovoru jevil, jako skvělý, ale ve skutečnosti Vám pak ve firmě rozloží tým? Máte někdy pocit, že jste si do firmy najali „psychopata nebo hysterku“? Přemýšlíte nad osobnostmi svých zaměstnanců? Není to už pozdě, když je u Vás ve firmě a ovlivňuje své kolegy? Tento test Vám pomůže rozlišit normu od poruch osobností včas. Měří se celková kvalita konzistence osobnosti, poměr kladů i minusů a zda již nejde o hraniční až patologickou osobnost. Využívá se především v klinické psychologii a psychologii práce k posuzování osobnostního typu a poruch osobnosti.

Obsah

CHARAKTERISTIKA TESTU

 • Sebeposuzovací test stylů osobnosti a poruch osobnosti kvantifikuje vyhraněnost osobnostních stylů, chápaných jako nepatologické varianty poruch osobnosti. Dotazník obsahuje 140 položek, které se vztahují ke 14 škálám

TYPY CHOVÁNÍ

 • Sebejistý / disociální
 • Nedůvěřivý / paranoidní
 • Rezervovaný / schizoidní
 • Sebekritický / sebenejistý
 • Pečlivý / nutkavý
 • Intuitivní / schizotypní
 • Optimistický / rapsodický
 • Ctižádostivý / narcistický
 • Kritický / negativistický
 • Loajální / závislý
 • Impulzivní / borderline
 • Příjemný / histriónský
 • Klidný / depresivní
 • Ochotný / obětující se

Rozsah kurzu

 • Rozsah je individuální dle požadavku klienta

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Cena je stanovena na základě individuální cenové nabídky, dle počtu testovaných osob a dle potřeby výstupu pro klienta, se kterým bude chtít dále pracovat

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.