Spirálový management


O kurzu

Peter Drucker, guru managementu, tvrdí, že „Firemní kultura si dává firemní strategii k snídani“. Toyota tvrdí, že „Všechny LEAN nástroje tvoří pouze 10% jejich úspěchu, 90% je v postojích lidí, ve firemní kultuře“. Obě tvrzení hovoří o tomtéž – firma si může kupovat drahé poradenské firmy a zavádět spoustu nových metod a nástrojů, nikdy ale nevyužije jejich potenciál naplno, pokud se nezaměří především na to, aby v lidech vybudovala správné postoje a změnila jejich přístup k firmě a ke změnám. Kurz Spirálový management Vám pomůže zjistit, jak konkrétně firemní kultura ovlivňuje firemní výsledky. Uvědomíte se, jak lze jednoduše popsat chování manažerů a zaměstnanců a určit, které chování je příčinou a které následkem špatné firemní kultury. Řekneme si, jakými způsoby lze firemní kulturu měnit k lepšímu i horšímu a jak rychle tyto změny mohou proběhnout. Na školení Spirálový management si toto vše vyzkoušíte na konkrétních příkladech z reálného firemního života.


Obsah

 • Zákonitosti fungování živých systémů, analogie ve firemním prostředí
 • Vliv funkčních procesů a firemní kultury na podnikatelskou úspěšnost firmy
 • Zmapování výchozího a cílového stavu na mapě úspěšnosti
 • Od pasivního k aktivnímu zaměstnanci
 • Popis chování zaměstnanců, čím je způsobeno, jak ho měnit
 • Stimulace a motivace
 • Týmová spolupráce, jak popsat a zvyšovat synergii spolupráce, jejíž vliv na výsledky je vyšší než proaktivita jednotlivců
 • Přístup zaměstnanců ke změnám, jak změnit odpor v proaktivitu
 • Postoje a chování managementu a jejich vliv na firemní kulturu
 • Nástroje pro budování správné firemní kultury
 • Zákonitosti změny firemní kultury, minimalizace rizik a odporu vůči změně
 • Týmová autonomie jako nejvyšší forma firemní kultury (spolupodnikatelské týmy)

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 23.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2011 se specializací

 • Strategický management, balanced scorecards, modré oceány, EFQM
 • Strategie digitalizace a automatizace, audit digitální připravenosti
 • Mapování a optimalizace firemních procesů
 • Štíhlá filozofie, štíhlá výroba, logistika, administrativa
 • Budování firemní kultury, spirálový management
 • Nastavování a zlepšování personálních procesů
 • Týmová spolupráce
 • Change management, projektové řízení
 • KAIZEN, neustálé zlepšování

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Auditor a lektor logistiky
 • Manažer jakosti
 • Certified Euro Coordinator
 • Project Portfolio Management
 • Master of Business Administration
 • CIMA/NIMA – A
 • Štíhlá výroba
 • Logistika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Firemní strategie
 • Týmová práce (Autonomní týmy)
 • E-Business
 • Marketingový plán
 • Mezinárodní obchod
 • Business with EU countries
 • Jednání s klienty
 • Asertivita
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Vzájemný respekt
 • Marketing v sociálních médiích

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.