Strategický management


O kurzu

Dnešní svět podnikání je charakteristický vysokou dynamikou změn, která se bude nadále zvyšovat. Přesto, nebo právě proto má smysl si pravidelně vyčlenit čas na zamyšlení se, kde svou firmu vidíme v blízké či vzdálené budoucnosti, jakou přidanou hodnotu by měla klientům přinášet, kde jsou její dnešní a budoucí konkurenční výhody, jakých konkrétních cílů a jak bude dosahovat apod. Vedle vlastního směřování firmy slouží toto zamyšlení se i k analýze vývoje prostředí, v němž firma podniká, což umožní posoudit realizovatelnost cílů, a v případě, že se situace na trhu změní, rychle na ní reagovat. Dobře nastavená strategie je navíc velmi efektivní nástroj pro práci se zaměstnanci, a to jak z pohledu nastavení jejich individuálních i týmových cílů, tak z pohledu přenesení odpovědnosti (když ví, kam firma směřuje, nemusí být tolik řízeni).

Cíl kurzu

Kurz Strategický management Vám pomůže udělat si jasněji v tom, jak k dlouhodobému směřování firmy přistupovat, co v dnešním turbulentním světe dává smysl a co ne. Navíc Vás seznámí s řadou efektivních metod, používaných úspěšnými firmami – to Vám umožní přistoupit ke strategii způsobem, který je Vaší společnosti a jejímu podnikání nejbližší. Přínosem bude větší stabilita Vašeho podnikání a minimalizace potenciálních rizik. Na školení Strategický management si představíme řady příkladů z reálných firem i inspirace pro inovaci Vašeho podnikání.

Obsah

 • Strategický management – proč je nutností i v turbulentní době
 • Klíčové procesy strategického řízení
 • Klasický strategický management
 • Balanced Scorecards
 • Strategie modrých oceánů
 • Spirálový management
 • EFQM, benchmarking
 • ZIPF
 • Další přístupy k řízení strategie
 • Strategické analýzy (vnější, vnitřní)
 • Definice strategických cílů pro firmu a procesy
 • Systém pro řízení strategie ve firmě
 • Nástroje pro realizaci strategických změn
 • Zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie
 • Monitoring a revize strategie

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2011 se specializací

 • Strategický management, balanced scorecards, modré oceány, EFQM
 • Strategie digitalizace a automatizace, audit digitální připravenosti
 • Mapování a optimalizace firemních procesů
 • Štíhlá filozofie, štíhlá výroba, logistika, administrativa
 • Budování firemní kultury, spirálový management
 • Nastavování a zlepšování personálních procesů
 • Týmová spolupráce
 • Change management, projektové řízení
 • KAIZEN, neustálé zlepšování

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Auditor a lektor logistiky
 • Manažer jakosti
 • Certified Euro Coordinator
 • Project Portfolio Management
 • Master of Business Administration
 • CIMA/NIMA – A
 • Štíhlá výroba
 • Logistika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Firemní strategie
 • Týmová práce (Autonomní týmy)
 • E-Business
 • Marketingový plán
 • Mezinárodní obchod
 • Business with EU countries
 • Jednání s klienty
 • Asertivita
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Vzájemný respekt
 • Marketing v sociálních médiích

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.