Strategie zvládání stresu

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Test se osvědčil při individuální diagnostice i při srovnávání skupin vystavených různým formám zátěže (ve všech náročných situacích, v oblasti klinické psychologie, pracovní a poradenské psychologie atd.).
Zpracování výsledků umožňuje analýzu strategií směřujících k redukci stresu (pozitivní strategie) nebo vedoucích k zesílení stresu (negativní strategie).
Dotazník umožňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací. Výsledkem testu je zhodnocení 13 druhů přístupů zaměstnance, ke kterým se uchyluje při vykonávání práce ve stresu.

Výsledkem testu je zhodnocení 13 druhů přístupů zaměstnance

 • Podhodnocení
 • Odmítání viny
 • Odklon
 • Náhradní uspokojení
 • Kontrola situace
 • Kontrola reakcí
 • Pozitivní sebeinstrukce
 • Potřeba sociální opory
 • Vyhýbání se
 • Únik
 • Přemítání
 • Rezignace
 • Sebeobviňování
Rozsah je individuální dle požadavku klienta

LEKTORSKÁ PRAXE SE SPECIALIZACÍ

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Firemní kurzy

Cena je stanovena na základě individuální cenové nabídky, dle počtu testovaných osob a dle potřeby výstupu pro klienta, se kterým bude chtít dále pracovat.

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu