Strategie zvládání stresu


O kurzu

Test se osvědčil při individuální diagnostice i při srovnávání skupin vystavených různým formám zátěže (ve všech náročných situacích, v oblasti klinické psychologie, pracovní a poradenské psychologie atd.). Zpracování výsledků umožňuje analýzu strategií směřujících k redukci stresu (pozitivní strategie) nebo vedoucích k zesílení stresu (negativní strategie). Dotazník umožňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací. Výsledkem testu je zhodnocení 13 druhů přístupů zaměstnance, ke kterým se uchyluje při vykonávání práce ve stresu.

Obsah

VÝSLEDKEM TESTU JE ZHODNOCENÍ 13 DRUHŮ PŘÍSTUPŮ ZAMĚSTNANCE

 • Podhodnocení
 • Odmítání viny
 • Odklon
 • Náhradní uspokojení
 • Kontrola situace
 • Kontrola reakcí
 • Pozitivní sebeinstrukce
 • Potřeba sociální opory
 • Vyhýbání se
 • Únik
 • Přemítání
 • Rezignace
 • Sebeobviňování

Rozsah kurzu

 • Rozsah je individuální dle požadavku klienta

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Cena je stanovena na základě individuální cenové nabídky, dle počtu testovaných osob a dle potřeby výstupu pro klienta, se kterým bude chtít dále pracovat

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.