Syndrom vyhoření a psychohygiena


O kurzu

Syndrom vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Od deprese nebo prosté únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na onu krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu dané práce. Syndrom vyhoření postihuje nejen vrcholné manažery, vedoucí pracovníky a podnikatele, ale týká se i mnoha běžných profesí, především těch, které zahrnují práci s lidmi, například sociální služby, zdravotní personál aj.

Pokud nemáte dostatek času nebo se necítíte na to, abyste pravidelně navštěvovali odborníka, ale chcete s touto situací něco dělat, pak je kurz Psychohygiena v praxi určen právě pro Vás. Kurz Syndrom vyhoření a Psychohygiena Vás naučí rozpoznat první symptomy syndromu vyhoření, rizika psychosomatiky. Jak pracovat s vlastním stresem a základy efektivní psychohygieny.

Obsah

 • Definice stresu a jeho dopady
 • Druhy stresu
 • Jaký je rozdíl mezi stresem a vyhořením (burn out)?
 • Stresory a salutory
 • Co dělat se stresem a jak nevyhořet?
 • Co je úspěch a neúspěch
 • Jak se vypořádat se selháním
 • Psychohygiena
 • Jak si organizujeme práci a volnočasové aktivity
 • Jaký vliv na nás má pracovní a osobní prostředí, životospráva – co a jak dělat a nedělat
 • Vlastní systém hodnot ve společnosti i v soukromí
 • Praktické ukázky základních technik psychohygieny

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Figur drawing test (Kresba postavy)
 • Komplexní krizová intervence
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové
 • Transformační systemická terapie
 • Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje
 • Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
 • Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů
 • Dvouletý výcvik a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie

Praxe

 • Klinický psycholog v Městské nemocnici v Ostravě
 • Dlouholetý člen Českomoravské psychologické společnosti

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.