Train the trainer


O kurzu

Kurz interní lektor rozšíří Vaše znalosti a dovednosti v oblasti vytváření, přípravy a realizace interních školení. Na školení interní lektor se naučíte předat cílové skupině obsah kurzu interaktivní formou, naučíte se využívat různé techniky vzdělávání a aplikovat zásady práce se skupinou. Kurz Train the trainer Vám uspoří náklady firmy (snížení nákladů na externí poskytovatele předmětných služeb), interní trenéři zlepší své prezentační a komunikační dovednosti. Získáte tím možnost zaškolovat a předávat know-how firmy prostřednictvím profesionálně proškolených interních lektorů a trenérů.

Obsah

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Jak zaujmout, udržet pozornost účastníků
 • Komunikační techniky – kladení otázek, naslouchání, parafrázování
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Improvizace

PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – TRÉNINKU

 • Stanovení cílů a sestavení obsahu
 • Prostředky, jak možno dosáhnout cílů vzdělávání
 • Plánování
 • Realizace vzdělávacího programu
 • Metodika vzdělávacího programu – hra, případové situace, hraní rolí apod.
 • Organizace
 • Nejčastější chyby
 • Příprava vzdělávacího plánu a minutového scénáře

HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – TRÉNINKU

 • Význam hodnocení
 • Hodnocení jako součást vzdělávacího programu
 • Práce s hodnocením při plánování dalších vzdělávacího programu
 • Zpětná vazba, význam, práce se zpětnou vazbou

DIDAKTICKÉ METODY, TECHNIKY PRÁCE SE SKUPINOU

 • Didaktika vyučování dospělých
 • Metodika vzdělávání dospělých

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.000,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Manažerské techniky
 • Leadership
 • Vedení lidí pro manažery
 • Firemní kultura a etika
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Týmová práce
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Náborování v 21. století
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Základy personalistiky
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.