Typologie osobnosti


O kurzu

Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik vrozených i získaných v životě. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Kurz typologie osobnosti Vás seznámí s různými typy osobnostních typů. Dozvíte se více o tom, co je možno změnit, zdokonalit, jak se naopak vyrovnat se stránkami osobnosti, které nám ztěžují každodenní situace a jak využít své kladné stránky v osobním i pracovním životě. Školení typologie osobnosti je velice živé a prakticky si vyzkoušíte mnoho modelových situací a řízených dialogů.

Obsah

 • Proč si občas nerozumíme
 • Rozdělení lidí na základě způsobu komunikace
 • Základní typy sociální percepce (odhad druhého)
 • Pochopení myšlenkových procesů partnera, přizpůsobení se partnerovi – dosažení cíle rozhovoru
 • “Řeč těla” – diagnostika nonverbálních projevů a způsoby, jak pracovat s vlastním potencionálem verbální a nonverbální komunikace
 • Silné stránky a slabiny jednotlivých typů
 • Styly komunikace
 • Principy úspěšné komunikace
 • Doporučení a nejčastější chyby v komunikaci
 • Co jsem já za typ a na co si mám dávat pozor
 • Jak na určité typy mluvit a čím je přesvědčit
 • Proč a jak se chovají různé typy lidí v různých situacích
 • Zvládání emocí jako prostředek ke zlepšení komunikace
 • Jak jednat – způsoby chování a interpersonální komunikace a jejich vliv na vztahy (asertivní chování, agresivní, pasivní atd.)
 • Manipulace – typy osobnosti, ve kterých nacházíme prvky manipulace
 • Řízení komunikace ve vypjatých situacích
 • Využití otázek a technik aktivního naslouchání k efektivní komunikaci
 • Nácvik konkrétních situací s různými typy lidí

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.