Účetní uzávěrka

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Školení účetní uzávěrka je určeno účetním, manažerům i podnikatelům. Získáte znalosti a dovednosti o náležitostech a postupech uzavírání účetních knih v souladu se Zákonem o účetnictví. Kurz účetní uzávěrka se zaměřením na inventarizace – fyzické a dokladové, dohadné položky, kurzové rozdíly k rozvahovému dni, opravné položky a další procesy nezbytné pro správné uzavření účetního období.

Účetní uzávěrka

 • Rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a další) – stanovení podle ukazatelů
 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví
 • Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů
 • Dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví
 • Daňové odpisy
 • Kurzové rozdíly
 • Rozbor nákladů a výnosů
 • Zaúčtování daně splatné a odložené
 • Výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění
 • Metodika oprav chyb minulých období
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • Příloha k účetní závěrce (Výroční zpráva)
Uvedený obsah je v rozsahu 1 dne
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Účetnictví podnikatelů
 • Podnikové finance
 • Finanční analýza
 • Controlling
 • Manažerské účetnictví
 • Náklady a kalkulace
 • Daně

Profesní praxe lektora

 • Vysoká škola báňská (Ing.)
 • Pedagog na Vysoké škole podnikání a práva a.s., Praha
 • Podnikatel – OSVČ v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence
 • Ekonomický náměstek VKUS v.d. Frýdek-Místek
 • OBNOVA Ostrava, vedoucí ekonomiky práce

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 18.000,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu