Vedoucí provozu mistr / mistrová


O kurzu

Akreditovaný kurz MŠMT „Vedoucí provozu – mistr / mistrová“ je určen pro všechny nové i stávající vedoucí pracovníky, kteří chtějí svou práci vykonávat profesionálně. Účastníci se naučí správně komunikovat s podřízenými, plánovat výrobu, pochopí základní principy štíhlé výroby a naučí se aplikovat vhodné metody štíhlé výroby do praxe. Budou umět rozpoznat zdroje plýtvání a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění.


Obsah

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

 • Právní předpisy BOZP a PO
 • Znalost předpisů pro dodržování BOZP a PO na pracovišti

Role vedoucího provozu

 • Osobnost mistra a jeho kompetence
 • Role vedoucího

Komunikační a prezentační dovednosti

 • Základy prezentačních dovedností
 • Cíle a struktura prezentace
 • Verbální komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Práce s audiovizuálními pomůckami

Základy personalistiky

 • Stanovení pracovní náplně
 • Výběr nových pracovníků
 • Hodnotící a plánovací rozhovory
 • Příprava, vedení a průběh hodnotícího rozhovoru
 • Odměňovací systémy
 • Vzdělávání pracovníků
 • Propuštění pracovníků

Vedení a motivace pracovníků

 • Styly vedení pracovníků
 • Individuální plány pracovníků
 • Delegování
 • Motivy a stimuly
 • Maslowova pyramida potřeb
 • Individuální analýza motivace
 • Motivační systém

Vedení porad

 • Příprava na poradu
 • Pozvánka na poradu
 • Průběh porady
 • Zápis z porady

Plánování a rozhodování

 • Krátkodobé a dlouhodobé plánování
 • Sestavování akčních plánů, stanovení cílů
 • Způsoby rozhodování
 • Úkoly – zadávání, kontrola a hodnocení jejich plnění
 • Zpětná vazba

Time management

 • Proč řídit svůj čas
 • Časové ztráty – co to je a jak je minimalizovat
 • Výkonnostní křivka dne, hodiny
 • Eisenhowerův princip – matice plánování času
 • Tvorba ročního, měsíčního a týdenního plánu
 • Tvorba vlastního časového plánu

Moderní nástroje řízení výroby, štíhlá výroba

 • Vizualizace řízení
 • Nástroje štíhlé výroby
 • Zavádění a realizace štíhlé výroby
 • Zvýšení produktivity práce prostřednictvím různých metod a technik
 • Kaizen
 • Metoda 5S
 • TPM

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 120 výukových hodin + 2 výukové hodiny zkouška
 • Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 45 minut
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb, nebude se však již jednat o akreditovaný kurz

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2009 se specializací

 • Manažerské techniky
 • Vedení lidí pro manažery
 • Leadership
 • Asertivita
 • Efektivní komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Týmová práce
 • Psychologie prodeje a prodejní komunikace
 • Náborování v 21. století
 • Základy personalistiky
 • Firemní kultura a etika
 • Koučování
 • Měření potenciálu pracovních týmů
 • Jak dělat efektivní výběrové řízení
 • Time management IV. generace
 • Zákaznická typologie
 • Sebeprezentace a vystupování
 • Lektorské dovednosti
 • Zvyšování výkonu pracovního týmu
 • Jak být spokojenější v práci

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Člen asociace odborníků v andragogice ČR
 • Koučování
 • Kurz mobbing, bossing
 • Trénink trenérů
 • Akreditovaný kurz MŠMT – Lektor školitel
 • Jak vyučovat interaktivně a vzdělávat dospělé
 • Prezentační tréninky

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.