Vztahy na pracovišti

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Máte občas spory s kolegy nebo s nadřízeným? Nevíte, jak komunikovat s „potížistou“, který sedí vedle Vás v open space? A trápíte se tím i ve chvíli, kdy se za Vámi zabouchnou dveře kanceláře? Trénink je zaměřen na zlepšení vaší schopnosti řešit krizové situace (nejen) ve vztazích na pracovišti. Bez ohledu na to, v jaké jste funkci, kolik máte kolegů a čeho chcete dosáhnout, potkáváte se s lidmi, a potřebujete s nimi vyjít. Když se Vám nepodaří vytvořit dobré vztahy, může se zajímavá pozice s inspirativními úkoly stát nepříjemnou, neskutečně obtížnou a možná i nesnesitelnou. Většina firem se snaží budovat a rozvíjet vztahy se zákazníky a s partnery. Pokud však nefungují na dobré úrovni vztahy mezi jednotlivými pracovníky, firma pak nakonec na zákazníka působí nestabilně a neprofesionálně. Pokud bude dobře fungovat komunikace nejen mezičleny týmu, ale v celé firmě i mezi jednotlivými odděleními, bude celá firma reagovat na podmínky trhu daleko pružněji a lépe než konkurence. Vztahy na pracovišti jsou výsledkem mnoha faktorů, ale naše úroveň zvládnutí interpersonálních dovedností je to, co máme ve svých rukou. Mnohdy se bohužel liší to „jak to myslíme“ a „jak to druzí lidé vnímají“. Během školení vztahy na pracovišti se zamyslíme nad tím, jak jednat s druhými, aby byli snáze ochotni s námi spolupracovat, pokusíme se identifikovat, které naše stereotypy (často nevědomé) působí negativně a seznámíme se s principy, při jejichž dodržování budeme s lidmi vycházet přinejmenším velice dobře. Kurz Vztahy na pracovišti je určen pro všechny, kteří pracují v týmech a kolektivech a chtějí vědomě eliminovat „třecí plochy“ v pracovních vtazích.

Vztahy na pracovišti

 • Proč jsou vztahy na pracovišti důležité
 • Vhodné pracovní prostředí
 • Přístup k nadřízeným, kolegům, podřízeným
 • Organizace skupiny / vůdčí schopnosti
 • Vytváření hranic a pravidel
 • Schopnost zapamatovat si jména
 • Špatné vztahy na pracovišti a jak jim předejít
 • Závist a konkurenční vztahy
 • Respektování jedinečnosti
 • Milostný vztah na pracovišti
 • Nátlakové jednání
 • Manipulace a intriky
 • Výčitky a hrozby
 • Šikana, mobbing a bossing
 • Ženský a mužský kolektiv
 • Kolegové nejsou přátelé
 • Problémové typy kolegů a tipy, jak s nimi vycházet
 • Zbavte se předsudků
 • Odhadněte situaci
 • Role sebevědomí v pracovních i osobních vztazích
 • Pohotové vyjadřování myšlenek
 • Zásady pro udržování a rozvoj dobrých vztahů
 • Dojednávání řešení a závěrů / schopnost vyjednávat
 • Osobní spojení / dobří kamarádi / týmoví hráči
 • Propojování práce a soukromého života
 • Formulace ocenění a jeho důležitost
 • Schopnost empatie
 • Důležitost entuziasmu pro vztahy mezi lidmi
 • Smysluplnost
 • Vytváření atmosféry důvěry a spolupráce
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Obchodní dovednosti
 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců
 • Prezentační dovednosti
 • Moderní manažerské řízení
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Profesionální kouč
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Specialista prodeje
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu