Zahraniční obchod


O kurzu

Spolupracujete se zákazníky a obchodními partnery ve světě? Potřebujete znát praktiky mezinárodního jednání v různých částech světa? Zajímá Vás jaká jsou multikulturní specifika obchodních zvyků při jednání? Přemýšlíte, jak se řeší určité postupy na cizích trzích? Chcete se naučit standardy v mezinárodním obchodě? Shledáváte za užitečné poznat formy vstupu na cizí trhy a platební možnosti? Máte zájem se si osvojit segmentaci trhů a marketingové strategie ve světě? Rádi byste se naučili zahraniční obchod ČR při jednání se zástupci firem z USA, Německa, Číny, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Francie, Velké Británie, Arabských Emirátů, Izraele a Indie? Nejsou vám jasné některé varianty smluv v mezinárodním obchodu a existující rizika? Toužíte mít vlastní orientaci v platebních podmínkách a forem financování ve světě? Zajímá Vás, jaká je náplň práce v zahraničním obchodě?

Školení mezinárodní obchodní jednání Vás naučí rozumět základním pojmům a podmínkám při uzavírání mezinárodních obchodních dohod, smluv, faktorům ovlivňující úspěšnost mezinárodních obchodních jednání. Po absolvování budou účastníci schopni uplatňovat multikulturní zvyky při jednání a tím dodržovat očekávanou obchodní etiku při uzavírání a naplňování kontraktů. Též si vysvětlíme základní operace v mezinárodním obchodu, vliv globalizace na obchodní jednání a základní dokumenty používané při uzavírání mezinárodních obchodních dohod. Zaměříme se na výhody členství ČR v mezinárodních organizacích pro vedení obchodního jednání. Rozebereme porovnání konkurenceschopnosti velké nadnárodní firmy a menší specializované místní firmy. Objasníme si výběr vhodného obchodního partnera. Kurz zahraniční obchod Vás připraví na role prostředníků, konzultantů a význam interpersonálních vztahů v mezinárodním obchodním jednání. Probereme mezikulturní komunikaci v obchodních vztazích, znalost místního prostředí a uplatňování pravidel obchodní i společenské etikety. Zaměříme se na uplatnění nástrojů obchodní politiky v mezinárodním jednání, celní agendy, kurzová rizika, pojištění, financování a vymáhání pohledávek. Adekvátně tomu si přiblížíme vyjednání optimálních podmínek, zejména rozumná míra rizik oproti očekávanému zisku. Definujeme si strukturu mezinárodního obchodního jednání, obchodní korespondence a smluvní dokumentace. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Na školení zahraniční obchod si projdeme různé příklady z reálných situací, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem chování i jednání se zákazníky a obchodními partnery po celém světě. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po komplexní varianty. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy, expanzi na cizí trhy a umožní eliminovat chyby v podnikání mezinárodního prostředí.

Cíl kurzu

 • Představit účastníkům podstatu specifik mezinárodního obchodního jednání
 • Naučit se multikulturní rozdíly a využít je v podnikání
 • Začít vnímat příležitosti vstupu na cizí trhy
 • Nastavit mezinárodní marketing a strategické přístupy pro expanzi firmy
 • Porozumět platebním podmínkám a financování v zahraničí
 • Osvojit etické kodexy a nastavit je ve firmě
 • Získat celkový pohled na formy vstupu a rizika v mezinárodním obchodě
 • Zlepšení nadhledu v oblasti odlišnosti chování a obchodních pravidel ve světě
 • Obohacení souvislostí v podnikání a posilování rozvoje konkurenceschopnosti

Komu je seminář určen

 • Manažerům a majitelům firem, kteří mají vliv na rozvoj firmy na světové trhy
 • Vedoucím a mistrům, kteří jednají se zákazníky a obchodními partnery ze zahraničí
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání multikulturních rozdílů
 • Zájemcům o znalosti společensko-podnikatelského chování v mezinárodním prostředí

Obsah

 • Základy mezinárodního obchodního jednání
 • Průběh obchodních operací a mezinárodní smlouvy
 • Strategické východiska rozhodování v zahraničním obchodě
 • Cíle zahraničních aktivit
 • Uzavírání smluv, jejich obsah a plnění
 • Celní a přepravní dokumenty
 • Platební a pojišťovací nástroje
 • Mezinárodní marketing, jeho podstata a odlišnosti s národním působením
 • Strategické přístupy dle velikosti trhu, konkurentů a mikrosegmentů
 • Prostředí a jeho vliv na podnikání
 • Politické, právní a ekonomické aspekty
 • Sociální a kulturní prostředí
 • Rizika a jejich omezení
 • Typy růstu a jejich charakteristiky
 • Positioning
 • Obchodní jednání ve vybraných zemí EU, USA a Asie
 • Formy vstupů na mezinárodní trh
 • Prostřednické vztahy, výhody a nevýhody
 • Druhy rizik a jejich prevence
 • Komerční, přepravní, teritoriální a kurzové aspekty
 • INCOTERMS a vhodnost použití
 • Platební podmínky, financování a měnový kurz
 • Podmínky v kontraktech a role bank
 • Zahraniční obchodní politika EU a ČR
 • Specifika, zásady a postoj ČR vůči EU
 • Zapojení ČR do mezinárodních organizací
 • Příležitosti českých firem v podnikání ve světě
 • Zahraniční obchod kniha
 • Dotazy

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.