Core Tools automotive – pokročilý


O kurzu

Cyklus školení je zaměřený na návrh produktu a procesů a provádění realizačních procesů. Kurz je postavený na praktických příkladech řešení systémových požadavků a na skutečný produkt ve fiktivní organizaci. Cyklus je určen pracovníkům oddělení kvalit. Cílem kurzu je připravit účastníky pro vykonávání specifických činností v oblasti řízení kvality.


Obsah

 • Úvod do Core Tools
 • 8 zásad QMS (principy ISO 9000)
 • Cyklus PDCA jako základ managementu kvality
 • Specifické požadavků zákazníků
 • APQP – proces plánování kvality pro nové projekty
 • FMEA produktu (podle volby)
 • FMEA procesu
 • Analýza procesu – TURTLE diagram
 • Flow Chart
 • Vyhodnocení způsobilosti procesů Cp, Cpk
 • Přístupy k řízení zdrojů potřebných ke splnění požadavků zákazníka
 • Control Plan (Plán kontroly a řízení)
 • Vzorkování (podle PPAP), uvolňování dílů k zákazníkovi, testy, kontrolní plány, IMDS – Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech
 • MSA – analýza měřicího systému
 • Využití analytických metod při vyhodnocování výsledků (Pareto diagram, histogram, Regulační diagram, Ishikawův diagram)
 • SPC
 • POKA YOKE
 • PPAP – proces uvolňování produktů do sériové výroby
 • Reakce na reklamace (8D Report), 5W analýza
 • Zlepšování
 • Dokumentování systému managementu kvality a řízení záznamů

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 7 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • Global 8D report
 • Základy statistiky a její praktická aplikace
 • Kvalita a základní nástroje managementu kvality
 • DOE – plánování experimentů
 • Audity procesu a výrobku (VDA 6.3 a VDA 6.5)
 • Vizuální posuzování výrobků (R&R)
 • Základy kvality pro pracovníky ve výrobě

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
 • Lean Production
 • First Certificate in English
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ing.)
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ph.D.)

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.