Čtení a kreslení technické dokumentace


O kurzu

Absolvent kurzu zná problematiku technického kreslení ve strojírenském oboru, orientuje se v normách a technické dokumentaci, umí vyčíst z technických výkresů potřebná data a jejich specifikace, umí základy kótování na strojírenských výkresech, zná základy kreslení strojních součástí, umí samostatně sestavit výkres a zpracovat technologické podklady k výrobě, umí zpracovat technické popisy a návody k používání výrobků.


Obsah

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VE STROJÍRENSTVÍ

 • Úvod do problematiky, základní požadavky na technické výkresy
 • Základy zobrazování, nejčastější typy výkresů
 • Základní strojní součásti, materiály a polotovary
 • Normalizace v technickém kreslení
 • Technické značky využívané při tvorbě technických výkresů

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE

 • Úvod do tvorby technické dokumentace
 • Zhotovení technické dokumentace s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům
 • Tvorba a aplikace technických značek, popisů a návodů k používání výrobků

ZÁKLADNÍ METODY KÓTOVÁNÍ NA STROJÍRENSKÝCH VÝKRESECH

 • Způsoby kótování, technologičnost kótování
 • Výkresové šablony, značky a rozpisky, rozvržení a výřezy
 • Předepisování tolerancí rozměrů, tvaru a polohy
 • Předepisování kvality povrchu

KRESLENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A SESTAVENÍ TECHNICKÉHO VÝKRESU

 • Aplikace metod konstruování
 • Modelování strojních součástí
 • Konstrukční materiály a polotovary
 • Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech
 • Výrobní výkresy a sestavy

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 58 výukových hodin + 2 výukové hodiny zkouška
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 45 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.