Čtení technické dokumentace

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

O kurzu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti čtení výkresové dokumentace. Cílem programu je zvládat provedení správného přečtení a posouzení technické dokumentace výrobku, při získaní zakázky, zajištění materiálu a v průběhu výroby včetně konečné fáze s ohledem na dodržení tolerancí a funkčnosti výrobku, porozumět základním pojmům a principům čtení technické dokumentace, naučit se efektivně provádět kontroly, zvýšit výkonnost, snížit zmetkovitost a ztráty při reklamaci od odběratele a dodavatele včetně eliminace chyby při plnění úkolů.

Obsah kurzu

Základy technického kreslení

 • Význam, úkoly technického kreslení

Normalizace v technickém kreslení

 • Technická normalizace
 • Technická dokumentace
 • Druhy a rozdělení technických výkresů
 • Formáty, úprava, skládání výkresů
 • Měřítka zobrazení
 • Popisové pole výkresů

Technické zobrazování

 • Způsoby zobrazování
 • Pravoúhlé promítání
 • Zobrazování jednoduchých a složených geometrických těles
 • Zobrazování průniků
 • Řezy, průřezy, pootočení obrazců, pohledy
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Popisové pole výkresů (rohové razítko)

 • Informace, které získáme z popisového pole
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Kótování

 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Provedení kót, kótovací a pomocné čáry
 • Hraniční značky
 • Zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótovaní
 • Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Předepisování přesnosti rozměrů

 • Tolerování rozměru
 • Tolerování tvarů
 • Zapisování tolerancí na výkresech
 • Základní pojmy tolerovaných rozměrů
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Geometrické tolerance

 • Druhy geometrických tolerancí
 • Zapisování geometrických tolerancí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Hrany neurčitých tvarů

 • Odjehlení hran, typy, značení a umístění na výkresu
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Svary

 • Značky
 • Podznačky
 • Výkresová dokumentace svarků
 • Druhy výkresu svarku
 • Obsahová náplň výkresu svarku pro svařování a obrábění
 • Předepisování svarů na výkresech
 • Tvary a rozměry svarových ploch
 • Všeobecné tolerance pro svařované konstrukce

Struktura povrchu

 • Předepisování struktury povrchu na výkrese
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

 • Šroubové spoje
 • Čepy a kolíky
 • Závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
 • Pera a klínky
 • Hřídele, tvarové prvky hřídelů
 • Hřídelové spojky
 • Ložiska a těsnění
 • Těsnění
 • Pružiny
 • Ozubené převody
 • Řetězové převody
 • Řemenové převody
 • Svarové spoje
 • Pájené a lepené spoje
 • Nýtované konstrukce

Základy měření

 • Metrologický řád (podklad z vaší firmy)
 • Plošné měření, délka, úhel, skutečný rozměr
 • Druhy základních měření, měření skutečných hodnot
 • Měření porovnáváním
 • Základní ruční měřidla, druhy základních ručních měřidel a jejich použití
 • Ocelová měřítka, svinovací metry, nožová pravítka, úhelníky, posuvná měřítka, hloubkoměry, obloukové úhloměry, mikrometry, toleranční kalibry pro měření v sériové výrobě
 • Chyby měření, chyba měření způsobená paralaxou – směr pohledu
 • Přesnost měření, odečítaní naměřených rozměrů, ošetřování měřidel
 • Praktické cvičení a aplikace ve spojitosti s výkresy a metrologii používané ve firmě
Uvedený obsah je v rozsahu 2 až 7 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Termíny a cena kurzu

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu