Čtení výkresů pro obchodníky a nákupčí


O kurzu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti čtení výkresové dokumentace. Cílem programu je zvládat provedení správného přečtení a posouzení technické dokumentace výrobku, pro získaní zakázky nebo zajištění materiálu s ohledem na dodržení tolerancí a funkčnosti výrobku, porozumět základním pojmům a principům čtení technické dokumentace, snížit zmetkovitost a ztráty kvůli případné reklamaci od odběratele.

Obsah

ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ

 • Význam, úkoly technického kreslení

NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ

 • Technická normalizace
 • Technická dokumentace
 • Druhy a rozdělení technických výkresů
 • Formáty, úprava, skládání výkresů
 • Měřítka zobrazení
 • Popisové pole výkresů

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

 • Způsoby zobrazování
 • Pravoúhlé promítání
 • Zobrazování jednoduchých a složených geometrických těles
 • Zobrazování průniků

PRAVIDLA ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH

 • Umísťování obrazů
 • Počet a volba obrazů součásti
 • Kreslení řezů a průřezů
 • Rozdělení řezů a rozdělení průřezů
 • Zjednodušení v zobrazování

POPISOVÉ POLE VÝKRESŮ (ROHOVÉ RAZÍTKO)

 • Informace, které získáme z popisového pole
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

KÓTOVÁNÍ

 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Provedení kót, kótovací a pomocné čáry
 • Hraniční značky
 • Zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótovaní
 • Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí

PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ

 • Tolerování rozměru
 • Tolerování délkových a úhlových rozměrů
 • Zapisování tolerancí na výkresech
 • Základní pojmy tolerovaných rozměrů
 • Uložení

GEOMETRICKÉ TOLERANCE

 • Druhy geometrických tolerancí
 • Zapisování geometrických tolerancí
 • Rozměry tolerančních rámečků a značek
 • Základy pro geometrické tolerance

STRUKTURA POVRCHU

 • Hodnocení struktury povrchu
 • Předepisování struktury povrchu na výkrese
 • Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování

ZOBRAZOVÁNÍ POLOTOVARU

 • Značky polotovaru
 • Válcové profily
 • Tenké a tlustostěnné plechy

STROJNÍ SOUČÁSTI, KONSTRUKČNÍ PRVKY A SPOJE

 • Šroubové spoje
 • Čepy a kolíky
 • Závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
 • Pera a klínky
 • Hřídele, tvarové prvky hřídelů
 • Hřídelové spojky
 • Ložiska a těsnění
 • Těsnění
 • Pružiny
 • Ozubené převody
 • Řetězové převody
 • Řemenové převody
 • Svarové spoje
 • Pájené a lepené spoje
 • Nýtované konstrukce

SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

 • Výkresová dokumentace svarků
 • Druhy výkresů svarku
 • Obsahová náplň výkresu pro svařování a obrábění
 • Předepisování svarů na výkresech
 • Tvary a rozměry svarových ploch
 • Všeobecné tolerance pro svařované konstrukce

VÝROBNÍ VÝKRES A VÝKRES SESTAVENÍ

 • Výkres sestavení, sestavy, podsestavy
 • Zobrazení sestavy (montážní jednotky)
 • Kótovaní hlavních a připojovacích rozměrů
 • Údaje potřebné pro seřízení
 • Kótovaní seřizovacích rozměrů
 • Technické požadavky na seřízení formou slovních poznámek či tabulek apod.
 • Odkazy (pozice) na jednotlivé komponenty sestavy
 • Soupis položek a údaje o svarech, pájení, lepení a jiných spojích
 • Technické požadavky, slovní poznámky, tabulky – podle charakteru sestavení

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 až 5 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.