Čtení výkresů zaměřené na ohraňovací a vysekávací lisy

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

O kurzu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti čtení výkresové dokumentace zaměřené pro dělníky pracující na ohraňovacích nebo vysekávacích lisech. Cílem programu je zvládat provedení správného přečtení a posouzení technické dokumentace výrobku, při získaní zakázky, zajištění materiálu a v průběhu výroby včetně konečné fáze s ohledem na dodržení tolerancí a funkčnosti výrobku, porozumět základním pojmům a principům čtení technické dokumentace, naučit se efektivně provádět kontroly, zvýšit výkonnost, snížit zmetkovitost a ztráty při reklamaci od odběratele a dodavatele včetně eliminace chyby při plnění úkolů.

Obsah kurzu

Normalizace v technickém kreslení

 • Technická dokumentace
 • Druhy a rozdělení technických výkresů
 • Formáty, úprava, skládání výkresů
 • Měřítka zobrazení
 • Popisové pole výkresu

Technické zobrazování a pravidla zobrazování na výkresech

 • Způsoby zobrazování
 • Pravoúhlé promítání
 • Zobrazení jednoduchých a složených geometrických těles
 • Zobrazení průniků
 • Umísťování obrazů
 • Počet a volba obrazů součásti
 • Kreslení řezů a průřezů
 • Rozdělení řezů a rozdělení průřezů
 • Zjednodušení v zobrazování

Kótování

 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Provedení kót, kótovací a pomocné čáry, hraniční značky
 • Zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótování
 • Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí

Předepisování přesnosti rozměrů

 • Tolerování rozměru, tolerování délkových a úhlových rozměrů
 • Základní pojmy tolerovaných rozměrů zapisování tolerancí na výkresech
 • Uložení
 • Geometrické tolerance
 • Druhy geometrických tolerancí
 • Zapisování geometrických tolerancí
 • Rozměry tolerančních rámečků a značek základny pro geometrické tolerance

Struktura povrchu

 • Předepisování struktury povrchu na výkrese

Zobrazení a značení polotovaru

 • Značky polotovaru
 • Válcované profily
 • Tenké a tlustostěnné plechy

Technologie plošného tváření – ohýbání

v souladu s dokumentací používané ve firmě

 • Deformace průřezu, neutrální osa
 • Odpružení
 • Rozložení napětí
 • Výpočet síly, práce, ohybu
 • Ohyb do tvaru “V”
 • Ohyb do tvaru “U”
 • Ostatní technologické problémy ohýbání
 • Technologické postupy ohýbání
 • Rozdělení technologických postupů podle stroje
 • Rozdělení technologických postupů podle poloměru zakřivení
 • Rozdělení podle technologického způsobu výroby
 • Ohýbací stroje

Metrologie – mezioperační kontrola v souladu s metrologickým řádem firmy

 • Měřidla používané při kontrole
 • Postupy měření
Uvedený obsah je v rozsahu 2 až 4 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Termíny a cena kurzu

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 17.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu