Čtení výkresů zaměřené na ohraňovací a vysekávací lisy


O kurzu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti čtení výkresové dokumentace zaměřené pro dělníky pracující na ohraňovacích nebo vysekávacích lisech. Cílem programu je zvládat provedení správného přečtení a posouzení technické dokumentace výrobku, při získaní zakázky, zajištění materiálu a v průběhu výroby včetně konečné fáze s ohledem na dodržení tolerancí a funkčnosti výrobku, porozumět základním pojmům a principům čtení technické dokumentace, naučit se efektivně provádět kontroly, zvýšit výkonnost, snížit zmetkovitost a ztráty při reklamaci od odběratele a dodavatele včetně eliminace chyby při plnění úkolů.

Obsah

NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ

 • Technická dokumentace
 • Druhy a rozdělení technických výkresů
 • Formáty, úprava, skládání výkresů
 • Měřítka zobrazení
 • Popisové pole výkresu

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ A PRAVIDLA ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH

 • Způsoby zobrazování
 • Pravoúhlé promítání
 • Zobrazení jednoduchých a složených geometrických těles
 • Zobrazení průniků
 • Umísťování obrazů
 • Počet a volba obrazů součásti
 • Kreslení řezů a průřezů
 • Rozdělení řezů a rozdělení průřezů
 • Zjednodušení v zobrazování

KÓTOVÁNÍ

 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Provedení kót, kótovací a pomocné čáry, hraniční značky
 • Zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótování
 • Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí

PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ

 • Tolerování rozměru, tolerování délkových a úhlových rozměrů
 • Základní pojmy tolerovaných rozměrů zapisování tolerancí na výkresech
 • Uložení
 • Geometrické tolerance
 • Druhy geometrických tolerancí
 • Zapisování geometrických tolerancí
 • Rozměry tolerančních rámečků a značek základny pro geometrické tolerance

STRUKTURA POVRCHU

 • Předepisování struktury povrchu na výkresu

ZOBRAZENÍ A ZNAČENÍ POLOTOVARU

 • Značky polotovaru
 • Válcované profily
 • Tenké a tlustostěnné plechy

TECHNOLOGIE PLOŠNÉHO TVÁŘENÍ – OHÝBÁNÍ (v souladu s dokumentací používané ve firmě)

 • Deformace průřezu, neutrální osa
 • Odpružení
 • Rozložení napětí
 • Výpočet síly, práce, ohybu
 • Ohyb do tvaru “V”
 • Ohyb do tvaru “U”
 • Ostatní technologické problémy ohýbání
 • Technologické postupy ohýbání
 • Rozdělení technologických postupů podle stroje
 • Rozdělení technologických postupů podle poloměru zakřivení
 • Rozdělení podle technologického způsobu výroby
 • Ohýbací stroje

METROLOGIE – MEZIOPERAČNÍ KONTROLA V SOULADU S METROLOGICKÝM ŘÁDEM FIRMY

 • Měřidla používané při kontrole
 • Postupy měření

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 až 4 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.